Piecos sinhronizācijas pētījumos analizēs elektroenerģijas sistēmas darbības un iekārtu veicamos uzlabojumus

Attīstība

Syncrokarte_LV_22042021.pngTrīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori – Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls", Igaunijas "Elering" un Lietuvas "Litgrid" noslēguši līgumu ar kontinentālās Eiropas pārvades sistēmu operatoru konsorciju par piecu sinhronizācijas pētījumu sagatavošanu, lai sniegtu rekomendācijas par nepieciešamajiem Baltijas elektroenerģijas sistēmu darbības un iekārtas pilnveidojumiem sinhronizācijas režīmā ar kontinentālo Eiropu pēc 2025. gada.

Veicamajiem pētījumiem ir izšķiroša nozīme Baltijas elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijā ar kontinentālās Eiropas energosistēmām. Pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem un secinājumiem, tiks sagatavoti ieteikumi turpmākiem Baltijas energosistēmu aprīkojuma pielāgojumiem, kā arī tiks noteikti papildu pasākumi, kas iepriekš nav tikuši identificēti un pētīti Baltijas energosistēmu mērogā.

Kopumā tiks veikti pieci pētījumi, tostarp dinamiskās stabilitātes pētījums un zemo frekvenču svārstību stabilitātes pētījums ar Baltijas un kontinentālās Eiropas pilnu dinamisko modeli, Baltijas valstu energosistēmu izolētas darbības pētījums, Baltijas valstu energosistēmu frekvences stabilitātes novērtēšanas sistēmas pētījums, kā arī slodzes-frekvences vadības sistēmas ieviešanas pētījums Baltijas valstu energosistēmās.

Iepriekš minēto sinhronizācijas pētījumu saraksts ir noteikts 2019. gada 27. maijā starp Baltijas valstu PSO un kontinentālās Eiropas PSO noslēgtajā pievienošanas līgumā (CFI Agreement – Agreement on the conditions of the future interconnection of power system of Baltic States and power system of Continental Europe) II pielikumā. Sinhronizācijai nepieciešamo pētījumu apjomu un nepieciešamību ir noteikusi ENTSO-E kontinentālās Eiropas Reģionālā Grupa (RGCE), lai nodrošinātu, ka Baltijas valstu energosistēmu sinhronais darbs veicinās kontinentālās Eiropas energosistēmu darbības drošumu un lai novērtētu Baltijas valstu energosistēmu spēju izpildīt visas kontinentālajā Eiropā spēkā esošās energosistēmu darbības tehniskās prasības.

Sinhronizācijas pētījumus veiks kontinentālās Eiropas PSO konsorcijs, kurā piedalīsies PSO no Polijas – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Vācijas – 50Hertz Transmission GmbH un Amprion GmbH, kā arī no Serbijas – Elektromreža Srbije. Konsorcijam ir pietiekoši dziļas, specifiskas un īpašas zināšanas par kontinentālās Eiropas energosistēmu darbību, tāpēc pēc ENTSO-E ieteikuma konsorcijs tiek uzskatīts par kompetences avotu pētījumu veikšanai un konsultāciju sniegšanai, lai veiktu pievienošanas līguma tehnisko pasākumu katalogā noteikto prasību izpildi. Plānots, ka pētījumi tiks pabeigti 2022. gada augustā, un to kopējās izmaksas ir 3,4 miljoni EUR, kas Baltijas valstu PSO jāsedz vienādās daļās.