Piecos pētījumos noskaidroti Baltijas elektrotīkla parametri sinhronam darbam ar Eiropas tīklu

Attīstība

Syncrokarte_LV_26_04_2022.png

Pēc trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru (PSO) – Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls", Igaunijas "Elering" un Lietuvas "Litgrid" pasūtījuma Eiropas pārvades sistēmu operatoru konsorcijs ir veicis piecus pētījumus, sniedzot atbildes uz jautājumiem par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pārvaldību pēc tās pievienošanas kontinentālās Eiropas sinhronajai zonai.  

Pētījumos veikti aprēķini Baltijas elektrotīkla darbībai un sniegts nepieciešamo rīcību kopums, lai izpildītu izvirzītās tehniskās prasības sinhronam darbam ar Eiropas tīklu. Pētījumu rezultāti operatoriem palīdzēs sagatavoties Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar Eiropu, piemēram, nosakot nepieciešamos iekārtu parametrus vai plānojot darba režīmus. Kopumā veikti pieci pētījumi, tostarp dinamiskās stabilitātes pētījums un zemo frekvenču svārstību stabilitātes pētījums ar Baltijas un kontinentālās Eiropas pilnu dinamisko modeli, Baltijas valstu energosistēmu izolētas darbības pētījums, Baltijas valstu energosistēmu frekvences stabilitātes novērtēšanas sistēmas pētījums, kā arī slodzes-frekvences vadības sistēmas ieviešanas pētījums Baltijas valstu energosistēmās.

Iepriekš minēto sinhronizācijas pētījumu saraksts ir noteikts 2019. gada 27. maijā starp Baltijas valstu PSO un kontinentālās Eiropas PSO noslēgtajā pievienošanas līgumā (CFI Agreement – Agreement on the conditions of the future interconnection of power system of Baltic States and power system of Continental Europe) II pielikumā. Sinhronizācijai nepieciešamo pētījumu apjomu un nepieciešamību noteica Eiropas elektroenerģijas pārvades operatoru asociācijas ENTSO-E kontinentālās Eiropas Reģionālā Grupa (RGCE), lai nodrošinātu, ka Baltijas valstu energosistēmu sinhronais darbs veicinās kontinentālās Eiropas energosistēmu darbības drošumu un lai novērtētu Baltijas valstu energosistēmu spēju izpildīt visas kontinentālajā Eiropā spēkā esošās energosistēmu darbības tehniskās prasības.

Sinhronizācijas pētījumus veica kontinentālās Eiropas PSO konsorcijs, kurā piedalījās PSO no Polijas – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Vācijas – 50Hertz Transmission GmbH un Amprion GmbH, kā arī no Serbijas – Elektromreža Srbije. Konsorcijam ir pietiekoši dziļas, specifiskas un īpašas zināšanas par kontinentālās Eiropas energosistēmu darbību, tāpēc pēc ENTSO-E ieteikuma konsorcijs tiek uzskatīts par kompetences avotu pētījumu veikšanai un konsultāciju sniegšanai, lai veiktu pievienošanas līguma tehnisko pasākumu katalogā noteikto prasību izpildi. Pētījumu kopējās izmaksas ir 3,4 miljoni EUR, ko Baltijas valstu PSO sedza vienādās daļās.