Pērn Latvijā audzis elektroenerģijas patēriņš

Tirgus

Latvijas elektroenerģijas patēriņš pagājušā gadā sasniedza 7,4 milj. megavatstundu (MWh), kas ir par nepilniem 2% vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt elektroenerģijas ražošana pērn kritusies, saražotas 6,5 milj. MWh, kas ir par 11,5% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats.

"Aizvadītais gads bija vērā ņemams ar karsto vasaru, kas būtiski mazināja ūdens pieplūdi Daugavā, kā rezultātā Daugavas HES izstrāde salīdzinot ar gadu iepriekš kritās par 44%. Karstās vasaras dēļ pieauga elektroenerģijas deficīts ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļvalstīs, kas izraisīja cenu kāpumu," pagājušā gada elektroenerģijas tirgus apkopojumu vērtē AST Elektroenerģijas tirgus attīstības un integrācijas daļas projektu vadītājs Aigars Sīlis.

"Vietējo avotu izstrādes kritumu nebija iespējams kompensēt ar iepriekšējos gados pierasti lētākas elektroenerģijas importu no Ziemeļvalstīm, tādējādi elektroenerģijas cenas auga visā reģionālā. Pērn vidējā Nord Pool elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 49,90 eiro par megavatstundu (EUR/MWh)," skaidro Sīlis.

Vietējie elektroenerģijas ražotāji Latvijas elektroenerģijas patēriņu 2018. gadā nosedza nepilnu 88% apmērā, kamēr gadu iepriekš, tika saražots 101% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas. Daugavas HES saražotās elektroenerģijas apjoms pērn samazinājās līdz 2,3 milj. MWh jeb par 44,3%, salīdzinājumā ar 2017. gadu, savukārt termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās līdz 2,7 miljoniem MWh jeb par 81%.

Vēja elektrostacijās pērn tika saražoti 121 tūkstotis MWh (kritums par 18,6%), mazajās (līdz 10 MW) koģerācijas stacijās - 462 tūkstotis MWh (kritums par 16,7%), biomasa elektrostacijās - 438 tūkstotis MWh (pieaugums par 9,4%), ar biogāzi saražoti 349 122 MWh (kritums par 9,6%), mazie HES (līdz 10 MW) saražoja par 53% mazāk – 51 tūkstotis MWh elektroenerģijas, savukārt procentuāli liels, bet kopējā īpatsvarā neliels pieaugums ir vērojams saules elektrostaciju tiklā nodotajai enerģijai - 1 277 MW, kas ir par 25,9% vairāk nekā 2017.gadā, liecina apskats.

Ar pilno Elektroenerģijas tirgus apskatu par 2018. gadu var iepazīties: http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review