Pārvēlēta AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komiteja

Finanšu informācija

2024. gada 14. maija AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) akcionāru sapulcē AST Revīzijas komitejā ievēlēta Inga Liepa un līdzšinējie komitejas locekļi – Roberts Ikaunieks un Aigars Ģērmanis.

Uz vakanto neatkarīgā Revīzijas komitejas locekļa amatu no 2024. gada 8. līdz 21. aprīlim notika atklāts konkurss. Pamatojoties uz konkursa trīs atlases kārtās iegūtajiem rezultātiem, kas ietvēra arī izglītības, kvalifikācijas un profesionālās pieredzes atbilstības izvērtējumu, un atlases komisijas priekšlikumu,  Revīzijas komitejas locekles amatam tika izraudzīta Inga Liepa.

Ingai Liepai ir 9 gadu pieredze projektu vadībā gan publiskajā, gan privātajā sektorā un vairāk nekā 8 gadu pieredze iekšējā audita jomā, tai skaitā plaša izpratne par enerģētikas sektoru un tajā darbojošos operatoru funkcijām, uzdevumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem. I. Liepa Banku augstskolā ieguvusi profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, kā arī šobrīd turpina profesionālā maģistra studijas uzņēmējdarbības vadībā. I. Liepa ieguvusi arī starptautisko Sertificēta iekšējā auditora sertifikātu (Certified Internal Auditor).

I. Liepa un R. Ikaunieks ievēlēti kā neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi, bet A. Ģērmanis – kā no AST padomes atkarīgais komitejas loceklis.

Visiem trim Revīzijas komitejas locekļiem pilnvaru termiņš ir noteikts līdz 2027. gada 14. maijam.