Pārvades sistēmas operatora ikgadējais novērtējuma ziņojums: Baltijas balansēšanas tirgus attīstība radīs jaunas biznesa iespējas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem

Attīstība

Turpmākajos gados Latvijā un visā Baltijas jūras reģionā sagaidāms būtisks atjaunojamo energoresursu (AER) saražotas enerģijas pieaugums. Tāpēc elektroenerģijas sistēmas drošumam un stabilitātei būs nepieciešama lielāka balansēšanas jaudu iesaiste, līdz ar to Baltijas reģionā viena no prioritātēm būs balansēšanas tirgus attīstība, teikts AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) publicētajā pārvades sistēmas operatora ikgadējā novērtējuma ziņojumā.

"AER pieslēgumu straujas attīstības ietekmē Baltijas valstīm būs jāpievērš lielāka uzmanība AER ģenerācijas plānošanā, kā arī balansēšanas un regulēšanas jaudu pietiekamībai un regulēšanai, radot iespējas biznesam attīstīt jaunus produktus balansēšanas tirgus pakalpojumu nodrošināšanā," skaidro AST valdes loceklis Arnis Daugulis.

Atbilstoši Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru tīkla (ENTSO-E) veiktajam novērtējumam, Latvijā jaudas resursu pietiekamība elektroapgādes nodrošināšanai līdz 2030. gadam ir optimāla, vienlaikus, ņemot vērā plānoto apjomīgo AER ienākšanu tirgū, visām trīs Baltijas valstīm nepieciešams kopīgi veicināt augstāku jaudas pietiekamību reģionālā līmenī.

Ziņojumā teikts, ka elektroenerģijas pieprasījuma segšanā un pieaugošo AER ražotāju pieslēgumu apmierināšanai būtiska loma būs starpsavienojumiem, pārvades tīkla pastiprināšanai un Baltijas elektroenerģijas sistēmas integrācijai Eiropas elektroenerģijas tirgū. Patlaban viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu, kas plānota 2025. gada sākumā. Strauji pieaugot AER jaudām pēc 2030. gada, būtiski ir attīstīt starpsavienojumus uz Igauniju, Zviedriju, Vāciju un Lietuvu, kā arī veikt iekšējā 330 kilovoltu (kV) pārvades tīkla pastiprināšanu.

Lai turpinātu sekmēt AER attīstību, tā samazinot ogļskābās gāzes emisijas un virzītos uz klimatneitrālas energosistēmas mērķi, ir nepieciešams veicināt elektroenerģijas patēriņa tehnoloģiju attīstību Latvijā un to pieslēgšanu pie pārvades tīkla, t.i. elektrifikācija tautsaimniecības, transporta un rūpniecības sektorā, kā arī jaunās nozarēs, piemēram, ūdeņraža un citu P2X tehnoloģiju ražošanā un izmantošanā.

Ziņojumā prognozēts, ka gada elektroenerģijas patēriņš Latvijā no 7 106 gigavatstundām (GWh) 2022. gadā turpmāko desmit gadu laikā pieaugs līdz 7 543 GWh pēc konservatīvā un līdz 8 093 GWh pēc optimistiskā attīstība scenārija. Prognozējot iespējamo elektroenerģijas bilanci, secināts, ka pēc konservatīvā scenārija tuvākajos gados saglabāsies Latvijas spēja saražot valstij nepieciešamo elektroenerģiju 82-86% apmērā, bet pēc 2030. gada tiks pārsniegta 100% robeža, kamēr pēc optimistiskā attīstības scenārija šis rādītājs tuvākajos desmit gados būs 121-176% robežās.

Ar ziņojumu var iepazīties AST interneta vietnē: https://www.ast.lv/lv/content/parvades-sistemas-operatora-novertejuma-zinojumi