Paredzamas izmaiņas Ražošanas auditoriem elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas dokumentu apstiprināšanā

Ziņas

Saistībā ar Domēna protokola Latvijai jaunās redakcijas izstrādi tiks noteikta auditora obligāta akreditācija jaunajā sfērā "Elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšana", kā arī norādīts, ka šī prasība stāsies spēkā sākot ar 01.09.2022., līdz tam dokumentus varēs apstiprināt auditors, kuram ir derīga "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK) izsniegta akreditācija sfērā "Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskata inspicēšana".

Tā kā LATAK ir apstiprināts jaunās akreditācijas sfēras nosaukums – "Elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšana", tad AS "Augstsprieguma tīkls" aicina auditorus sūtīt pieteikumus akreditācijai uz LATAK oficiālo e-pasta adresi pasts@latak.gov.lv, lai laicīgi sagatavotos šiem jauninājumiem un paspētu veikt akreditāciju līdz 01.09.2022.