Pārbaudīs vēja parka iekārtu noturību pret bojājumiem

Ziņas

Lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un noturību pret bojājumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" veiks vēja parka iekārtu noturības pārbaudi, mākslīgi izraisot īsslēgumu 110kV pārvades tīklā pie apakšstacijas Popē. Elektroiekārtas pārbaudes laikā sagaidāms īslaicīgs (līdz 0.25 s) sprieguma iekritums, ievērojama sprieguma pazemināšanās elektrotīklā ar sekojošu atjaunošanos, kas galvenokārt skars Latvijas elektrotīkla rietumu daļu.

Plānots, ka pārbaude notiks kādā no dienām laika periodā no 3.aprīļa līdz 11.aprīlim, laikā starp plkst.22:00 līdz 6:00, pārbaudes veikšanai nepieciešams, lai vēja parks darbojas noteiktā režīmā, kas ir atkarīgs no vēja ātruma. Savukārt, vēja ātrumu ir iespējams prognozēt tikai īstermiņā. Līdz ar to precīzu pārbaudes laiku šī paziņojuma publicēšanas brīdī nav iespējams noteikt.

Elektroiekārtas pārbaude ir nepieciešama, lai izpildītu "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" 4. pielikumā noteiktās prasības par obligātajām pārbaudēm pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai.

Precīzāku elektroiekārtas pārbaudes laiku varēs noteikt 2-6 stundas pirms pārbaudes veikšanas, par to tiks publicēta informācija AST mājas lapā www.ast.lv.