Parakstīts līgums par līdzfinansējuma saņemšanu sinhronizācijas projekta otrajai kārtai

Attīstība

syncrokarte_lv_30_09_2020.pngBaltijas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), Lietuvas "Litgrid" un Polijas "PSE" parakstījuši granta līgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru  (Innovation & Networks Executive Agency – INEA) par finansējuma saņemšanu Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas otrajai fāzei kopumā 719,7 miljoni eiro apmērā. Baltijas valstis un Polija elektrotīklu sinhronizācijas otrās fāzes galveno projektu realizācijai saņems maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu 75% apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility - CEF).

Lielākā daļa līdzfinansējuma - 493 miljoni eiro - ir rezervēta jūras kabeļa "Harmony Link" starp Lietuvu un Poliju būvniecībai, 166,5 miljoni eiro ir piešķirti sinhrono kompensatoru uzstādīšanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Atlikusī summa ir paredzēta Polijas iekšējā pārvades tīkla modernizācijai un būvniecībai. AST saskaņā ar līgumu saņems 75% no 74 miljonu lielajām divu sinhrono kompensatoru izbūves izmaksām jeb 55,5 miljonus eiro.

CEF līdzfinansējuma saņemšana ir viens no priekšnosacījumiem, lai Baltijas valstis izpildītu apņemšanos 2025. gadā atvienoties no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem un uzsāktu sinhronu darbu ar kontinentālās Eiropas tīkliem caur Poliju. Kopumā četri elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Polijas "PSE", Lietuvas "Litgrid", Igaunijas "Elering" un Latvijas AST saņem aptuveni trīs ceturtdaļas no 2020. gada kopējā CEF budžeta enerģētikas projektiem, kas ir 998,3 miljoni eiro. Tādējādi kopā ar sinhronizācijas projekta pirmās fāzes CEF līdzfinansējumu 324 miljonu eiro apmērā Eiropas atbalsts Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ir jau pārsniedzis vienu miljardu EUR, kas ir rekordliels atbalsts vienam projektam arī Eiropas mērogā.

lv_cef_cofinancing.pngKopumā sinhronizācijas projekta otrās fāzes izmaksas tiek lēstas ap 1,2 miljardiem EUR, no kuriem Polijā plānots ieguldīt 521 miljonu EUR, Lietuvā – 462 miljonus, Latvijā – 100, bet Igaunijā – 111 miljonus EUR. Pieteikumu pārējo sinhronizācijas projekta otrās fāzes aktivitāšu atbalstam no CEF plānots iesniegt 2021. gadā.