Par AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Irklis

Finanšu informācija

AST valdes priekšsēdētājs Rolands IrklisPiektdien, 20. oktobrī, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padome saskaņā ar nominācijas komisijas ieteikumiem par valdes priekšsēdētāju izraudzījusies Rolandu Irkli. Plānots, ka valdes priekšsēdētājs darbu uzsāks 2023. gada 7. decembrī.

Rolanda Irkļa līdzšinējā profesionālā pieredze ietver darbu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļa amatos, kā arī valsts kontroliera amata pienākumus Valsts kontrolē, papildus darbojoties Eiropas enerģētikas regulatoru sadarbības aģentūrā (ACER) un Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER), kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Iegūts biznesa vadības maģistra grāds (Executive MBA) Rīgas biznesa skolā (RTU).

Atlases konkursa ietvaros Rolands Irklis demonstrēja padziļinātu izpratni par enerģētikas sektoru un tā problēmjautājumiem Latvijā, kā arī visā reģionā kopumā, un raksturojams kā analītisks un stratēģisks enerģētikas nozares profesionālis.

"Esam patiesi gandarīti, ka AST vadības komandai pievienojas augsta līmeņa profesionāļi. Nemainīga prioritāte ir Latvijas energosistēmas droša un stabila darbība, kā arī valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīga pārvaldība. Turpmākā perioda izaicinājumi paredz virkni aktivitāšu, kas saistītas ar Baltijas valstu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, pasākumiem, kas vērsti uz kapitālsabiedrības darbības un izmaksu efektivitāti, darbības atbilstību, tās dinamisku attīstību un pārvaldības procesu modernizāciju, kas īpaši aktualizē spēcīgas AST vadības komandas sastāva nozīmību," informē AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš.

Par AST valdes locekļa/-es juridiskajos un atbilstības jautājumos ievēlēšanu vēl tiks pieņemts atsevišķs lēmums. Atklāts konkurss uz AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatiem tika izsludināts 2023. gada 24. maijā ar pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 13. jūnijam (ieskaitot). Līdz noteiktajam termiņam kopumā tika saņemti 53 pieteikumi, no kuriem 26 iesniegti uz valdes priekšsēdētāja/-as amatu, savukārt 27 uz vakantā valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amata pozīciju. Kandidātu atlases process  notika četrās kārtās saskaņā ar AST padomes izveidotās nominācijas komisijas (5 (piecu) balsstiesīgu locekļu sastāvā) apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem un to ietvaros padziļināti tika novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.