Par AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējās Akcionāru sapulces sasaukšanu

Finanšu informācija

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valde 2022. gada 20. aprīlī pieņēmusi lēmumu sasaukt AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējo Akcionāru sapulci 2022. gada 29. aprīlī, plkst.14:00 Latvijas Republikas Finanšu ministrijas telpās, Rīgā, Smilšu ielā 1, iekļaujot AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējās Akcionāru sapulces darba kārtībā šādus jautājumus:

1. Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada pārskatu.
2. Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada peļņas izlietošanu.
3. Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada darba plāna un mērķu izpildi.
4. Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2022. gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai.