Papildināts: AS "Augstsprieguma tīkls" paaugstināts kredītreitings no BBB+ uz A-

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) paaugstinājusi Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) piešķirto ilgtermiņa kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu.

"AST kredītreitinga paaugstināšana no BBB+ uz A- ir iepriecinoša ziņa. Šis ir augstākais novērtējums Latvijas mēroga uzņēmumu vidū un skaidrs signāls visiem investoriem, ka uz AST var paļauties kā stabilu un uzticamu sadarbības partneri. Tas ir rezultāts nesenajai AST zaļo obligāciju emisijai 100 miljonu apmērā, kas ir ļāvis uzņēmumam pārfinansēt 116.2 miljonu EUR aizdevumu un plānot finansējumu nākamajiem lielajiem ieguldījumu projektiem," skaidro AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Pagājušajā gadā AST pārņēma pārvades tīkla aktīvus un iepriekšējā aktīvu īpašnieka uzņemtās saistības vairāk kā 200 miljonu eiro apmērā ar īsiem atmaksas termiņiem. Patreiz līdz ar obligāciju laišanu vērtspapīru tirgū ir veiksmīgi pabeigta pārņemto saistību pārfinansēšana. Tā rezultātā AST tuvāko 5,25 gadu laikā nav plānota būtisku kredītsaistību atmaksa.

Reitingu aģentūra ir ilgtermiņa sadarbības partneris, kas seko līdzi uzņēmuma galvenajiem notikumiem, attīstībai un katru gadu izvērtē finanšu stabilitāti. AST kā savu sadarbības partneri kredītreitinga noteikšanai un tālākai uzraudzībai izvēlējās S&P iepirkuma rezultātā. S&P ir viena no vadošajām starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kas nosaka arī Latvijas valsts kredītreitingu starptautiskā līmenī.

Kredītreitings ir uzņēmuma, reģiona vai valsts kredītspēju novērtējums. Kredītreitingu sastāda, vadoties pēc tirgus dalībnieku iepriekšējās un pašreizējās finanšu vēstures, kā arī, izvērtējot to īpašumus un finansiālās saistības. Ar jaunāko AST piešķirtā kredītreitinga ziņojumu iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/kreditreitings.

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.