Panākta vienošanās par Baltijas un Eiropas elektrotīklu sinhronizācijas scenāriju

Attīstība

AST2020Sinhro_1_labots.jpgBaltijas Enerģētikas tirgus un Infrastruktūras plāna (BEMIP) dalībvalstu augsta līmeņa darba grupa apstiprinājusi Baltijas valstu un kontinentālās Eiropas elektrotīklu sinhronizācijas tehnisko scenāriju, balstoties uz 2018.gadā  Polijas Gdaņskas enerģētikas institūta  veiktajām izpētēm.

"Saskaņā ar šo scenāriju sinhronizācijai tiks izmantots esošais Lietuvas un Polijas maiņstrāvas starpsavienojums "LitPol Link" un papildu kabelis jūrā starp Lietuvu un Poliju, kā arī sinhronie kompensatori visās Baltijas valstīs," par panākto vienošanos stāsta Latvijas Pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Polijas zinātnieki šādu scenāriju atzinuši par iespējamu, tehnoloģiskā ziņā drošāko un ekonomiski izdevīgāko, norādot, ka tas nodrošinās stabilu un drošu elektroenerģijas sistēmu darbu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi lietotājiem Baltijas valstīs.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārvades sistēmu operatori "Augstsprieguma tīkls", "Litgrid" un "Elering" iesniegs kopīgu pieteikumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (CEF) sinhronizācijas projekta pirmā posma finansējuma saņemšanai 432 miljonu eiro apmērā, paredzams, ka 75% līdzekļu piešķirs Eiropas Savienība.

Plānots, ka Baltijas valstu elektrotīklus sinhronizēs ar kontinentālās Eiropas tīkliem 2025. gadā. Kā galvenos ieguvumus sinhronizācijai var minēt drošāku sadarbība ar Eiropas energosistēmām atbilstoši vienotiem darbības principiem (Network Code), kā Baltijas arī energosistēmu pakalpojumu klāsta paplašināšanu, kuri tiek nodrošināti Eiropas energosistēmās - frekvences regulēšana, rezervju tirdzniecība, patēriņa slodzes regulēšana utt.

Visās trīs Baltijas valstīs jau patlaban tiek īstenota virkne projektu, kas saistīti ar plānoto tīklu sinhronizāciju. Latvijā šobrīd notiek darbs pie projektu "Kurzemes loks", "Igaunijas-Latvijas 3. starpsavienojums", "330kv līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" realizācijas, kā arī diviem projektiem par esošo 330kV līniju Igaunija-Latvija rekonstrukciju.

lv_cef___0.png