Pabeigts dinamiskās stabilitātes pētījums, kurā noteikti tehniskie nosacījumi Baltijas valstu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektropārvades sistēmu

Attīstība

lv_cef_cofinancing.png2018. gada 22. jūnijā četri pārvades sistēmu operatori (PSO) no Polijas un Baltijas valstīm (PSE, Litgrid, AST un Elering) un dinamisko pētījumu konsultants - IEN Gdansk (Gdaņskas enerģētikas institūts) ir apstiprinājuši Dinamiskās stabilitātes pētījuma gala ziņojumu, nosakot tehniskos nosacījumus Baltijas valstu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektropārvades sistēmu un parakstījuši apstiprinājuma sertifikātu par pētījuma pabeigšanu. Līdz ar sertifikāta parakstīšanu pētījumā veicamie darbi ir pabeigti.

Pētījuma mērķis bija veikt dinamiskās stabilitātes analīzi, kas saistīta ar svārstību parādībām (tādām kā pārejas procesu svārstību stabilitāte un zemo frekvenču svārstību stabilitāte), elektroenerģijas sistēmu ekspluatācijas apstākļiem un iespējamiem draudiem, kas rastos, paplašinot kontinentālās Eiropas elektropārvades sistēmu, tai pievienojot Baltijas valstu elektropārvades sistēmas. Pētījums tika veikts, pamatojoties uz 2017. gada decembrī noslēgto četru PSO sadarbības līgumu.

Visi paredzētie pētījuma rezultāti tika saņemti saskaņā ar laika grafiku, kurš tika noteikts 2018. gada janvārī parakstītajā pakalpojuma līgumā starp četriem PSO un Gdaņskas enerģētikas institūtu.

Pētījuma gala rezultāti tika prezentēti un apspriesti BEMIP HLG (Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna augsta līmeņa darba grupa) sanāksmēs, kas notika 2018. gada 23. un 29. maijā, kā arī 2018. gada 6. jūnijā. Šajās BEMIP augsta līmeņa darba grupu sanāksmēs piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvji, katras valsts atbildīgo ministriju, PSO, kā arī ENTSO-E pārstāvji.

Sakarā ar sinhronizācijas projekta lielo nozīmīgumu ES līmenī, pētījums tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas Infrastruktūras Savienošanas Fonda (CEF – Connecting Europe Facility`) līdzekļiem, pamatojoties uz Granta līgumu Nr. INEA/CEF/ENER/M2017/1511169, kurš 2018. gada aprīlī tika noslēgts Sofijā starp četriem PSO un Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA).

Plašāka informācija par pētījumu atrodama šeit.

Saistītais saturs

Šā gada 29.septembrī Baltijas valstu un Polijas pārvades sistēmas operatori – Lietuvas “Litgrid”, Latvijas AS “Augstsprieguma tīkls” un Igaunijas “Elering”, kā arī Polijas “Polskie Sieci Elektroene…

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers kopā ar valstu un valdību vadītājiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas  vienojās par politisko ceļvedi Baltijas valstu elektrotīklu sin…