Nozīmīgs solis pārvades aktīvu nodošanai AST īpašumā

Ziņas

Veikts nozīmīgs solis pārvades tīkla aktīvu - elektropārvades līniju, apakšstaciju un ar tiem saistīto nekustamos īpašumu nodošanai pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) īpašumā. Saskaņā ar AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē lemto, ir pieņemts lēmums par pārvades aktīvu nodalīšanu no Latvenergo koncerna pamatkapitāla, lai valsts tos varētu ieguldīt AST.

Lēmums pieņemts, izpildot Ministru kabineta (MK) lemto par elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības modeļa maiņu ar 2020. gada 1. jūliju, tādējādi nodrošinot AST īpašumā elektroenerģijas pārvades sistēmas funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru, kas līdz šim bija AS "Latvenergo" meitas sabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) īpašumā. Aktīvi tika nomāti no LET, gadā maksājot aptuveni 40 milj. eiro nomas maksu.

"Visu reformas procesu plānots noslēgt līdz gada beigām, veicot AST un LET reorganizāciju un izveidojot vienu kapitālsabiedrību, kas nodrošinās pilnvērtīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju izpildi. Paldies AS "Latvenergo" par teicamu sadarbību veiksmīgas pārvades sistēmas aktīvu piederības reformas īstenošanā. Pateicoties savstarpējai izpratnei un darbību veikšanai nospraustajos termiņos, apjomīgais pārvades sistēmas aktīvu īpašumtiesību pārejas darījums norisinās bez sarežģījumiem un nodrošinās MK uzdevuma savlaicīgu izpildi," stāsta AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Pārvades aktīvu nodalīšana notiks, veicot AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes meitas sabiedrības LET kapitāldaļas. Pēc LET kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā, 222,678 milj. eiro tiks ieguldīti AST pamatkapitālā. Reorganizācijas procesā AST pārņems arī visas LET saistības.

Kopš 2011. gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tiek nomāti no LET. Patlaban Latvija ir pēdējā no kontinentālas Eiropas dalībvalstīm ar šādu sistēmas operatora nodalīšanas modeli, kas rada papildus administratīvo slogu elektroenerģijas sistēmai.

Aktīvu piederības maiņas rezultātā ievērojami pieaugs AST bilances vērtība, peļņas rādītāji (peļņa no pārvades pakalpojumu sniegšanas paliktu AST rīcībā). Pilnīga īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešana atstās pozitīvu iespaidu uz pārvades sistēmas operatora darbību. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.