Novembrī pieaudzis saražotās elektroenerģijas apjoms

Tirgus

Novembrī valsts patēriņu ar vietējiem energoresursiem ir izdevies nodrošināt 75% apmērā, saražots par 38% vairāk elektroenerģijas nekā oktobrī. Pieaugums ir vērojams visos ģenerācijas veidos, izņemot saules un biogāzes elektrostacijas.

Novembrī Latvijā saražotas 460 968 megavatstundas (MWh), elektroenerģijas, kas ir par 38% vairāk nekā oktobrī, tomēr par 21 % mazāk nekā no pagājušā gada novembrī. Savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā novembrī bija 615 738 MWh un tas ir samazinājies par 0,5%, salīdzot ar oktobri un par 2% attiecībā pret pagājušā gada novembri.

Daugavas hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinājumā ar oktobri palielinājies par 27%, bet, salīdzinot ar 2019. gada novembri - samazinājies par 46%. Lielajās termoelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar oktobri palielinājies par 75%, bet, salīdzinot ar 2019. gada novembri, samazinājās par 2%. Par 24% novembrī pret oktobri un par 64%pret pagājušā gada novembri pieaugusi vēja elektrostaciju izstrāde, koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms novembrī ir pieaudzis par 5% pret oktobri un par 7% samazinājies pret 2019. gada novembri. Ar biomasu saražots par 6% vairāk nekā oktobrī un par 6% mazāk nekā pagājušā gada novembrī, savukārt mazajās hidroelektrostacijas saražots par 64% vairāk nekā oktobrī un par 35% mazāk nekā pirms gada. 1% ražošanas samazinājums vērojams biogāzes stacijās pret oktobri un pieaugums par 2% pret pagājušā gada novembri, savukārt saules elektrostacijās saražots par 67%. mazāk nekā oktobrī un par 72% vairāk nekā pirms gada novembrī.

Jaunākais AST sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats un tā arhīvs kopš 2015. gada ir pieejams AST interneta vietnē http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review