Novembrī 15 reizes pieaug elektroenerģijas ražošana lielajās koģenerācijas stacijās, imports būtiski sarūk

Tirgus

2022. gada novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 226,63 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 19,6% vairāk nekā oktobrī, bet attiecībā pret 2021. gada novembri cena ir par 80,6% augstāka. Valsts elektroenerģijas patēriņš ar vietējo ražošanu tika nosegts 82% apmērā, kas galvenokārt saistāms ar lielo koģenerācijas staciju ražošanas pieaugumu vairāk nekā 15 reizes, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Latvijas elektroenerģijas patēriņš ar vietējo ģenerāciju tika nosegts 82% apmērā, kas ir būtisks pieaugums attiecībā pret kopš vasaras sākuma vērojamo tendenci saražot tikai 38 līdz 51% no nepieciešamā. Novembrī trūkstošais elektroenerģijas apjoms - 104 691 MWh tika importēts no kaimiņvalstīm, kas ir par 70% mazāk nekā oktobrī, kad importētas 352 399 MWh elektroenerģijas.

Izmaiņas Latvijā importētās elektroenerģijas apjomā saistāmas lētāku piedāvājumu trūkumu kaimiņvalstīs un situāciju ar energoresursu pietiekamību Eiropā kopumā – saskaņā ar rudenī publicēto Eiropas pārvades operatoru asociācijas ENTSO-E ziņojumu, šajā ziemā, it īpaši janvārī un februārī, būs augstāks enerģijas nepieejamības risks un summāri zemākas drošības rezerves salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Ziņojumā minētie iespējamie enerģijas nepieejamības riski jau novembrī atspoguļojās elektroenerģijas cenu un piedāvājuma izmaiņās, kā rezultātā elektroenerģijas imports uz Baltiju, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 17%, kā arī mainījās tā struktūra - no Polijas importēts par 87% vairāk, bet no Skandināvijas valstīm, kas saglabā galvenā eksportētāja uz Baltiju statusu, imports sarucis - no Somijas importēts par 36%, bet Zviedrijas - par 12% mazāk. Izmaiņas saistītas ar piedāvājuma struktūras maiņu, proti, Skandināvijā līdz ar ziemas iestāšanos vērojama elektroenerģijas jaudu nepietiekamība noteiktās stundās un šajā laikā cenas pieaug līdz līmenim, kurā ir izdevīgi izvēlēties vietējos piegādātājus vai importu no Polijas.

Sarūkot importam, novembrī Latvijā būtiski palielinājās lielajās koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjoms - tas audzis par 1464% jeb vairāk nekā 15 reizes, sasniedzot 265 674 MW, tādējādi novembrī vairāk nekā puse visas elektroenerģijas tika saražota tieši koģenerācijā, arī pret 2021. gada novembri lielajās koģenerācijas stacijās vērojams pieaugums par 52,5%.

Novembrī kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms Latvijā bija 493 477 MWh, kas ir par 124,3% vairāk nekā oktobrī un par 15,5% vairāk nekā pirms gada, savukārt patērētas tika 572 414 MWh elektroenerģijas, kas ir par 4,5% vairāk nekā oktobrī un par 4,6% mazāk nekā pirms gada.

Patēriņa samazināšanās 4,6% apmērā pret 2021. gadu saistāma ar elektroenerģijas cenu pieaugumu, kā arī Latvijas un Eiropas amatpersonu aicinājumu taupīt elektroenerģiju iespējamās jaudu nepietiekamības dēļ - abi šie apstākļi kopumā ir veicinājuši patērētāju paradumu maiņu.

Jaunākais AST sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats un apskata arhīvs kopš 2015. gada ir pieejams AST interneta vietnē https://www.ast.lv/lv/electricity-market-review.