Notikušas izmaiņas Conexus padomes sastāvā

Finanšu informācija

28. aprīlī AS "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrības -  vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) akcionāru sapulcē ievēlēta sabiedrības padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti 7 padomes locekļi.

Padomes locekļu amatā atkārtoti tika ievēlēti padomes locekļi Ilmārs Šnucins, Tomohide Goto, Zane Āboliņa, Viktors Sentuhovskis un Normunds Šuksts. No jauna Conexus padomē tika ievēlēta Yukiko Fujii un Ivars Moisejs.

Sīkākā informācija pieejama Conexus tīmekļvietnē: https://www.conexus.lv/informacija