No 2023.gada februāra Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas prezidenta amatu ieņems Olga Bogdanova

Ziņas

Pasaules Enerģijas padome (World Energy Council) ir starptautiskā organizācija, kas savieno teju 100 valstu Nacionālās komitejas un vairāk kā 3000 ar enerģētiku saistītas organizācijas pasaulē. Tā izveidota 1923.gadā ar misiju veicināt ilgtspējīgu enerģijas pieejamību visas sabiedrības labumam un kalpo kā globāls forums viedās enerģētikas procesu vadībai un iesaistīto pušu sadarbībai. Latvija ir Pasaules Enerģijas padomes (PEP) dalībniece kopš 1934.gada (ar pārtraukumu 1940.-1992.gadu posmā).

2023.gada 6.janvārī notikušajā Latvijas Nacionālās komitejas pilnsapulcē Olga Bogdanova tika apstiprināta komitejas prezidentes amatā.

"Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja ir enerģētikas kompetences centrs, kas nodrošina platformu, kur tiek pētīti un diskutēti Latvijai svarīgie enerģētikas jautājumi, radot ieteikumus politikas veidotājiem un informāciju plašākai sabiedrībai par mūsu izaicinājumiem bagāto un kopīgo ceļā uz klimatneitralitāti," stāsta Gatis Junghāns, PEP LNK viceprezidents un AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis.

Darbu PEP LNK prezidentes amatā Olga Bogdanova uzsāks 2023.gada 1.februārī. Olga Bogdanova 2012.gadā ir ieguvusi doktora grādu ekonomikā (Dr. oec.), ir Pasaules Enerģijas padomes izpētes komitejas locekle un programmas FEL-100 absolvente, Pasaules Enerģētikas padomes eksperte, programmas Nākotnes Enerģētikas Līderi Latvijā priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore, Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" padomes priekšsēdētāja vietniece. Vairāk nekā 35 zinātnisku rakstu autore un 3 monogrāfiju līdzautore.

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komitejas biedri ir AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Conexus Baltic Grid", Rīgas Tehniskā Universitāte , AS "Gaso", AS "Latvijas Gāze", AS "Rīgas Siltums", biedrība „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, biedrība "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija", Latvijas Zinātņu Akadēmija.

WECpep15_0.jpg