No 1. decembra visiem elektroenerģijas lietotājiem par 50% tiek samazināta maksa par sistēmas pakalpojumiem

Ziņas

Īstermiņā kompensējot elektroenerģijas cenu pieauguma negatīvās sekas gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem un citām juridiskajām personām, valdība šodien, 21. decembrī, atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu valstij segt daļu no elektroenerģijas gala cenu veidojošām izmaksām, kompensējot 50% no sistēmas pakalpojumu izmaksām galalietotājiem no šā gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Tas nozīmē, ka šajā laika periodā, sākot jau no š.g. decembra, gan pārvades, gan sadales sistēmas operatori piemēros maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu par 50% visiem galalietotājiem, un valsts attiecīgi kompensēs sistēmas operatoriem neiegūto peļņu. Kompensācijas apmērs sastāda 77,9 milj. EUR, kas būs dotācija no emisijas kvotu izsoles ieņēmumiem.

Lai mazinātu neprognozējamo elektroenerģijas cenu kāpumu, kas atstāj negatīvu ietekmi gan uz iedzīvotāju maksātspēju, gan uzņēmumu konkurētspēju, valdībā pieņēmām lēmumu terminēti segt daļu no elektroenerģijas gala cenu veidojošām izmaksām. Īstermiņā mēs nevaram iespaidot straujo elektrības cenu kāpumu, bet varam palīdzēt  saviem iedzīvotājiem, kuriem jaunās elektroenerģijas cenas rada sociāla rakstura problēmas. Tāpēc turpināsim strādāt pie risinājumiem, lai sniegtu atbalstu Latvijas mājsaimniecībām un uzņēmumiem pieaugošo elektroenerģijas izdevumu segšanā, norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kopā ar jau iepriekš valdības apstiprināto elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazinājumu, šis risinājums dos iespēju atkarībā no lietotāju grupas un patēriņa apjoma gandrīz uz pusi samazināt elektroenerģija gala izmaksu pieaugumu, kas ir izveidojies kopš gada sākumu.

Lai ieviestu EM piedāvāto risinājumu, valdība š.g. 21. decembra sēdē apstiprināja arī grozījumus likumā “Par piesārņojumu”, nosakot, ka kompensāciju sistēmas operatoriem tiks segta no emisijas kvotu izsolīšanas ieņēmumiem, kā arī grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kas nosaka kārtību, kā maksas samazinājums tiks realizēts elektroenerģijas lietotāju rēķinos, kā no sistēmas operatoru puses tiks aprēķināta kompensācija un no EM puses segta šī kompensācija. Ar dokumentiem var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa