Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē auditētos pārskatus par 2022. gadu

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis auditētos pārskatus par 2022. gadu - AST Koncerna finanšu pārskatu, AST Koncerna Ilgtspējas pārskatu, kā arī AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu. Ar minētajiem ziņojumiem iespējams iepazīties AST mājas lapā: