Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2022. gada nerevidētos finanšu pārskatus

Finanšu informācija

Lai arī 2022. gadā Latvijas pārvades sistēmas operators "Augstsprieguma tīkls" (AST) saskarās ar būtiskiem izaicinājumiem un zaudējumiem elektroenerģijas cenas straujā kāpuma dēļ, operators gadu ir noslēdzis ar pozitīvu peļņas rādītāju. Pēc gada pārskata apstiprināšanas par AST peļņas sadali lems akcionārs  – Klimata un enerģētikas ministrija. Vismaz 64% no peļņas tiks ieskaitīti valsts budžetā. Balstoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu, pamatdarbības zaudējumi tika segti ar uzkrātajiem pārslodzes maksas ieņēmumiem.

AST koncerna dabasgāzes pārvades segmenta peļņa pirms nodokļiem bija 2,6 milj. EUR, savukārt, dabasgāzes uzglabāšanas segmenta peļņa pirms nodokļiem – 11,2 milj. EUR.

AST 2022.gada zaudējumi no elektroenerģijas pārvades sasniedza 32,1 milj. EUR. Spēkā esošais elektroenerģijas pārvades pakalpojumu tarifs, kas tika apstiprināts 2020. gada novembrī, nenosedza augsto elektroenerģijas cenu - izmaksu pieaugumu. Lai nosegtu zaudējumus, uzkrātie pārslodzes maksas ieņēmumi – 36,5 milj. EUR, saskaņā ar SPRK sniegto atļauju, tika novirzīti to segšanai.

Salīdzinot ar 2021. gadu, AST kopējo ieņēmumu pieaugums 2022. gadā ir pieaudzis par 135%. Galvenokārt tas ir saistīts ar ieņēmumiem no balansējošās elektroenerģijas, kā arī pārslodzes maksas ieņēmumiem. Neraugoties uz elektroenerģijas cenu izmaiņām, NordPool biržā 2022. gadā nebija vērojamas būtiskas svārstības.

2022. gadā AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 6 193 gigavatstundu (GWh) apjomā, kas ir par 1% mazāk nekā iepriekšējā gadā (6 312 GWh).

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati sadaļā "Starpperiodu finanšu pārskati".