Latvijā pērn tikai par 5,8% no pārdotās elektroenerģijas saņemti "zaļās" izcelsmes apliecinājumi

Tirgus

Latvijā pērn par tikai 5,8% no kopumā pārdotās elektroenerģijas ir saņemti izcelsmes apliecinājumi, ka enerģija ir ražota no atjaunīgajiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, savukārt no neapliecinātas elektroenerģijas tikai 15,1% bijis ar "zaļu" izcelsmi, 66,7% bija iegūta ar fosilajiem energoresursiem, bet kodolenerģijas īpatsvars Latvijā patērētās elektroenerģijas struktūrā bija 18%, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) publiskotais aprēķins.

"Zemais izcelsmes apliecinājumu izlietojuma līmenis, salīdzinot ar kaimiņiem vai citām Eiropas valstīm, ir skaidrojams ar faktu, ka AST sāka izsniegt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus tikai pagājušā gada nogalē –  1. decembrī. Šī gada pieredze rāda, ka process ir iekustējies, tirgotāji ir kļuvuši aktīvāki un arvien vairāk izmanto iespējas saviem klientiem apliecināt elektroenerģijas izcelsmi, jo to pieprasa klienti –  gan uzņēmumi mārketinga aktivitāšu nolūkos, gan arī individuālie patērētāji, kas šādi vēlas mazināt savu personīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām," skaidro AST Datu analīzes daļas vadītājs Aigars Sīlis.

AST aprēķinu par neapliecinātās enerģijas sastāvu kā izcelsmes apliecinājumu izdevējs par 2020. gadu pirmo reizi veica saskaņā Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijas (Association of Issuing Bodies - AIB) prasībām. Aprēķina rezultāti ir publicēti AST mājaslapas sadaļā - Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi.

Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs raksturojams kā valstī gadā patērētās elektroenerģijas kopējā izcelsmes struktūra, kas neietver patērēto elektroenerģiju, par kuru izlietoti izcelsmes apliecinājumi. Aprēķina gaitā Latvijas neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvā ietverta gan Latvijas ģenerācija, par kuru nav izsniegti izcelsmes apliecinājumi, gan no trešajām valstīm un no Eiropas importētā elektroenerģija, kurai nav apliecināts izcelsmes sastāvs. Papildus neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvam noteikti arī to raksturojošie vides parametri - CO2 izmešu apjoms un radioaktīvie atkritumi.

Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķins ir nepieciešams, jo elektroenerģijas tirgotājiem nav pienākums gala lietotājiem piegādātās elektroenerģijas izcelsmes apliecināšanai pilnā mērā izmantot izcelsmes apliecinājumus. Savukārt atbilstoši Eiropas Direktīvai 2019/944 elektroenerģijas tirgotājiem saviem klientiem jāsniedz informācija produktu līmenī par patērētās elektroenerģijas izcelsmi, un tikai 2020. gada nogalē AST tika noteikta kā institūcija, kas veic oficiālu neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķinu. Neoficiālu neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķinu un publicēšanu visām Eiropas valstīm veic AIB, balstoties uz Eurostat datiem.

AS "Augstsprieguma tīkls" aprēķinu veic sadarbībā ar AIB, izmantojot uz izdoto apjomu bāzēto neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķina metodi, kas izstrādāta AIB un pārņemta AST izstrādātajā aprēķina metodikā.