Latvijā par 36% palielinājies izsniegto "zaļās" enerģijas izcelsmes apliecinājumu skaits

Tirgus

Eiropā palielinoties pieprasījumam pēc atjaunīgo energoresursu saražotas elektroenerģijas, pērn par 36% pieaudzis AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) Latvijas elektroenerģijas ražotājiem izsniegto "zaļās"* enerģijas izcelsmes apliecinājumu apjoms pret 2022. gadu. Kopumā 2023. gadā AST izsniedzis apliecinājumus par 5,3 miljoniem megavatstundu (MWh) elektroenerģijas jeb par 88% no Latvijā saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjoma.

AST izsniegtais Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas izcelsmes apliecinājumu apjoms Latvijā gadu no gada pieaug, jo īpaši 2023. gadā. To galvenokārt veicinājusi elektroenerģijas tirgus dalībnieku un patērētāju ieradumu maiņa, elektroenerģijas izcelsmes nozīmīguma uztveres pieaugums un vēlēšanās savā patēriņā samazināt no fosilajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu.

"Izcelsmes apliecinājumu sistēmai Latvijā ir pievienojušies vairāk nekā 180 ražotāju, kas ražošanā izmanto atjaunojamo enerģiju vai strādā augstas efektivitātes koģenerācijā un gada griezumā saražo ap 90% no Latvijā tīklā nodotās elektroenerģijas apjoma. Eiropā arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc "zaļās" enerģijas un sagaidāmais atjaunīgo energoresursu ģenerācijas pieaugums Latvijā tuvākajos gados radīs vēl lielāku ražotāju interesi par iespēju saņemt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus, lai pārdotu tos gan Latvijā, gan Eiropas tirgū. Tas veicinās arī "zaļās" enerģijas patēriņu un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu," stāsta AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Kopš Latvijas integrācijas vienotā Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā 2020. gadā elektroenerģijas piegādātājiem un patērētājiem ir iespēja iegūt drošu un starptautiski atzīta standarta apliecinājumu, ka patērētā elektroenerģija ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas Latvijas dalībnieku – vairāk nekā 180 ražotāju – pārvaldībā ir gandrīz 240 elektroenerģijas ražošanas vienību. Elektroenerģijas ražotājiem un tirgus dalībniekiem dalība Eiropas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā sniedz iespēju gūt papildus finansiālus ieņēmumus no apliecinājumu tirdzniecības Latvijā un Eiropā.

"Pēc publiski pieejamās informācijas, 2023. gadā apliecinājuma vidējā tirgus cena bija nepilnu 6 EUR/MWh robežās, kas nozīmē, ka kopējā sistēmas darbības radītā pievienotā vērtība ražotājiem par 2023. gadā izsniegtajiem apliecinājumiem prognozējoši pārsniegs 31 miljonu EUR. Teju visi no izsniegtajiem apliecinājumiem tika eksportēti," datus komentē Aigars Sīlis, AST Tirgus uzraudzības un datu analīzes grupas vadītājs un Eiropas izdevējiestāžu asociācijas "Association of Issuing Bodies" valdes loceklis.

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kuru var nopirkt kopā vai arī atsevišķi no elektroenerģijas. Viens izcelsmes apliecinājums atbilst vienai megavatstundai saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas un ir derīgs līdz 12 mēnešus pēc tās saražošanas.

No 2020. gada AST ir dalībnieks izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācijā "Association of Issuing Bodies" (AIB), kas ir Eiropas Enerģijas sertifikācijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu pārvaldītājs, kura atbildībā ir sistēmas uzturēšana, attīstība un politikas veidošana. AIB ir pārstāvēti 36 biedri, kuri ir elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmas operatori un regulatīvās iestādes no 28 Eiropas valstīm. 2023. gadā organizācijai pievienojās arī AST meitas uzņēmums – vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā AS „Conexus Baltic Grid”.

Plašāka informācija par izcelsmes apliecinājumu sistēmu ir atrodama AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/elektroenergijas-izcelsmes-apliecinajumi.


*"Zaļā" enerģija – elektroenerģija, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.