Lai mazinātu tirgotāju radīto elektroenerģijas nebalansu, grozīti AST Balansēšanas līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Tirgus

Lai novērstu situāciju, kad vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem gala pozīcija atsevišķos nebalansa aprēķina periodos ir vairākas reizes lielāka nekā piešķirtais elektroenerģijas daudzums, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) grozījis Balansēšanas līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas (BPS) noteikumus (Noteikumi), kuru jaunā redakcija stājas spēkā ar 2022. gada 14. martu.

Noteikumos iestrādāts, ka BPS plānotajam elektroenerģijas patēriņam un izstrādei, kā arī darījumiem elektroenerģijas biržā un ar citiem tirgus dalībniekiem ir jāatbilst iespējami precīzākai faktiskā patēriņa/izstrādes prognozei. Izmaiņu mērķis ir skaidri noteikt, ka BPS plāniem jābalstās uz reāli sagaidāmo patēriņa un ģenerācijas apjomu, izslēdzot iespēju, ka tirgus dalībnieks tekošās dienas tirgū var iepirkt vai pārdodot pārlieku lielu elektroenerģijas apjomu, tādējādi ietekmējot energosistēmas balansa nodrošināšanu un radot finansiālu iespaidu uz citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

Tāpat grozījumos noteikts, ka BPS tirdzniecības bilancei (pārdošanas un pirkšanas darījumu bilancei (starpībai) ar biržu un citiem tirgotājiem) jāsakrīt ar atsūtīto ģenerācijas un patēriņa bilanci (starpību). Nesakritība starp BPS tirdzniecības bilanci un plānoto ģenerācijas un patēriņa bilanci norāda uz apzinātu nebilances plānošanu reālajā laikā, jo ģenerācijas un patēriņa apjomi netiek nosegti ar attiecīgiem tirdzniecības darījumiem.

Grozījumi noteikumos ir atrodami šeit.