Jaunolainē uzsākta 60 MW apakšstacijas būvniecība vienai no Latvijā pirmajām lieljaudas atjaunīgās elektrostacijas pieslēgšanai pārvades tīklam

Attīstība

SIA "Birznieki Industrial Solutions" sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību un AS "Augstsprieguma tīkls" Jaunolainē sākuši jaunas augstsprieguma apakšstacijas būvniecību ar kopējo jaudu 60MW industriālā parka attīstībai, kas ir viens no pirmajiem lieljaudas atjaunīgās enerģijas projektiem Latvijā. Projekta attīstītāju investīcijas apakšstacijas izbūvei sasniedz 10 miljonus EUR.

"Šis pirmais tik lielas jaudas saules elektrostacijas projekts Latvijā, kas tiks pieslēgts pārvades tīklam un ir nozīmīga investīcija ne tikai Olaines novadā, bet arī valsts mērogā. "Augstsprieguma tīkls" ir prieks būt sabiedrotajiem tajā un ceram, ka šim projektam drīz sekos citi, dodot būtisku pienesumu Latvijas atjaunīgās enerģijas tirgus attīstībā," uzsver AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Arnis Daugulis.

Augstsprieguma apakšstacijas būve ir tikai maza daļa no vairāk nekā 300 hektāru liela industriālā parka projekta, ko plānots attīstīt Jaunolainē.

"Man vienmēr ir bijis sapnis radīt ko lielu un nozīmīgu ar pienesumu Latvijai. Pēc vairāk nekā 10 gadu rūpīga un pacietīga darba esmu gandarīts, ka tas īstenojas. Ar laika kapsulas ielikšanu topošās apakšstacijas pamatos uzsākam industriālā parka būvniecību," stāsta SIA "Birznieki Industrial Solutions" valdes priekšsēdētājs Juris Rūsa.

“Tas ir sākums šīs teritorijas attīstībai, kas nākotnē potenciāli varētu būt modernākais un lielākais industriālais parks Latvijā,” norāda Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs.

Pēc AST Elektroenerģijas tirgus pārskata datiem, šī gada jūlijā gandrīz trešdaļu no kopējā energosistēmas tīklā nodotās elektroenerģijas veidoja vēja un saules elektrostacijas – kopumā 43,44 GWh, no kuriem vēja elektrostacijas saražojušas un tīklā nodeva 22,56 GWh, bet saules elektrostacijas – 20,88 GWh. Tas ir nozīmīgs pieaugums pret attiecīgo periodu 2022. gadā, 2023. gada jūlijā vēja un saules elektrostaciju saražotajam un tīklā nodotajam sasniedzot par vairāk nekā 53% lielāku apjomu. Tuvāko trīs gadu laikā pārvades tīklam plāno pieslēgties kopumā 43 atjaunīgās enerģijas projekti, būtiski palielinoties saules un vēja elektrostaciju saražotajam apjomam Latvijā. Kopumā "Augstsprieguma tīklā" rezervētā jauda atjaunīgās enerģijas projektiem sasniedz 6GW, attīstītāju interesei saglabājoties augstai.