Izmaiņas Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotajos noteikumus no 2022. gada 1. janvāra

Tirgus

Baltijas pārvades sistēmas operatori ir veikuši izmaiņas kopējos Baltijas nebalansa norēķinu noteikumos (Baltic CoBA imbalance settlement rules), un Baltijas balansēšanas tirgus noteikumos (Baltic balancing market rules), kā arī pielāgojuši dokumentos lietotos terminus un definīcijas atbilstoši Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) 2020.gada 15.jūlija lēmumam Nr. 18/2020, ar kuru ir apstiprināts visu pārvades sistēmas operatoru izstrādāts Priekšlikums par nebalansa norēķinu galveno īpatnību saskaņošanu (Methodology for the harmonisation of the main features of imbalance settlement), un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 2. decembra lēmumam Nr.1/13 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmumā Nr.1/4 “Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē”, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. Dokumentu aktuāla redakcija ir pieejama AS "Augstsprieguma tīkls" mājas lapā: https://www.ast.lv/lv/content/balansesanas-pakalpojums un https://www.ast.lv/lv/content/regulesanas-pakalpojums.

Baltijas balansēšanas tirgus informācija atbilstoši aktuālai noteikumu redakcijai tiks publicēta Baltijas tirgus informācijas sistēmā (Baltic transparency dashboard - https://baltic.transparency-dashboard.eu/). Informējam, ka tehnisku ierobežojumu dēļ no 2021.gada 30.decembra plkst.10:00 informācija par Balansēšanas cenu Baltijas tirgus informācijas sistēmā tiks publicēta atbilstoši Baltijas nebalansa norēķinu noteikumu jaunai redakcijai, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī (par stundām, kad nav notikušas balansēšanas darbības, norādot ietaupītās aktivizācijas vērtību, nevis nākamās dienas cenu). Informācija par periodu no 30.12.2021 līdz 01.01.2022 tiks koriģēta līdz 2022. gada 4. janvārim. Sīkāka informācija pieejama Baltijas tirgus informācijas sistēmas paziņojumu sadaļā.