Interese par AST emitētajām zaļajām obligācijām 100 miljonu eiro apmērā divas reizes pārsniedz piedāvājumu

Finanšu informācija

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 13. oktobrī realizēja 5,25 gadu zaļo obligāciju izvietošanu par summu EUR 100 miljoni ar fiksētu gada procentu likmi (kuponu) 0,5% un ienesīgumu 0,527%, kas ir pirmā AST obligāciju emisija no kopumā plānotajām EUR 160 miljonu vērtām obligācijām. Investori par AST obligācijām izrādīja būtisku interesi, un parakstītais apjoms vairāk nekā 2 reizes pārsniedza emitēto apjomu. AST patlaban ir vienīgais starp Baltijas pārvades sistēmas operatoriem, kas vērtspapīru tirgū emitē zaļās obligācijas.

“Obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 20 investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī no starptautiskajām finanšu institūcijām - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas. Plašā investoru interese par AST zaļajām obligācijām ir lieliska ziņa, kas ļauj mums nopietni domāt par iepriekšējo ieguldījumu refinansēšanu un plānot nozīmīgus kapitālieguldījumus nākotnē. Iegūtie līdzekļi no pirmā emisiju laidiena tiks attiecināti uz Kurzemes loka, trešā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma un TEC 2 – Rīgas HES infrastruktūras projektu refinansēšanu,” skaidro AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Ar šo obligāciju emisiju darījumu AST kļūst par pirmo Baltijas pārvades sistēmas operatoru, kas emitējis zaļās obligācijas. Turklāt darījuma nozīmīgumu pasvītro arī tas, ka investīciju piesaistei kapitāla tirgū AST vēršas pirmo reizi. Šāds AST solis ir saskaņā ar uzņēmuma misiju nodrošināt nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā un veicinās Latvijas energosistēmas virzību uz nulles emisiju mērķi, vienlaikus sekmējot Baltijas tirgus attīstību.

Obligāciju emisiju organizēja un vadīja Luminor banka, kas konsultēja arī zaļo obligāciju satvara jautājumos. Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju sniedza zvērinātu advokātu birojs COBALT.

Ar biržas paziņojumu un obligāciju emisijas galīgajiem noteikumiem var iepazīties šeit.


Atruna

NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ.

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs.