Finansējuma saņemšana no Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma AST ļautu atbalstīt valsts klimata mērķu sasniegšanu

Ziņas

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis Ekonomikas ministrijai projektu priekšlikumus finansējuma saņemšanai no finanšu instrumenta "Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms" (ANM) par kopumā 41 milj. eiro ar mērķi stiprināt kritisko infrastruktūru un samazināt pārvades tarifu.

"AST iesniegtie projekti ir vērsti uz elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūras un sistēmnodrošinājuma attīstību atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai Latvijas elektroenerģijas sistēmā, enerģētiskās drošības stiprināšanu, kā arī ilgtspējīgu, klimata neitrālu risinājumu ieviešanu elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldībā. Šobrīd novecojuši un zaļajām tehnoloģijām neatbilstoši pārvades sistēmas operatora stratēģiskie aktīvi un kritiskie elektroenerģijas pārvades tīkla elementi liedz paaugstināt energoefektivitāti un viedu pārvaldību," par iesniegto projektu nepieciešamību stāsta AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Viena ANM iesniegto projektu grupa par kopējo summu 14 milj. eiro vērsta uz elektroenerģijas pārvades sistēmas IT sistēmnodrošinājuma attīstību enerģētiskās drošības stiprināšanai un atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanai Latvijas elektroenerģijas sistēmā. Savukārt, otra ANM iesniegto projektu grupa par kopējo summu 27 milj. eiro vērsta uz dispečeru vadības centra un datu centra izbūvi un ražošanas bāzes teritorijas pārbūvi, ar mērķi uzlabot Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas kritiskās infrastruktūras pārvaldību, ieviešot ilgtspējīgus, klimata neitrālus risinājumus.

Investīciju īstenošanas rezultātā var tikt sasniegts pārvades tīkla pakalpojuma tarifa samazinājums. Pieņemot, ka līdzfinansējuma apmērs sasniedz 75%, plānots, ka tarifā iekļautās pārvades sistēmas operatora izmaksas samazinās par 1.5 milj. EUR/gadā.

Izmaksu samazinājumu veido 0.5 milj. EUR samazinājums kapitāla izmaksām dispečeru vadības centra, datu centra un ražošanas bāzes teritorijas pārbūvei un 1 milj. EUR ikgadējs samazinājums no digitalizācijas un energoefektivitātes projektu ieviešanas. Izpildoties aplēsē izmantotajiem pieņēmumiem, tiktu panākts pozitīvs efekts uz pārvades tarifu, vidējo pārvadītas vienības maksu samazinot par 3%, salīdzinot ar ietekmi, ja minētie projekti tiek īstenoti bez Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistes.

Eiropas Komisijā tiek veidots jauns ES budžeta instruments – Atveseļošanas un noturības mehānisms, kura mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt COVID-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Finansējuma saņemšanai Latvijai nepieciešams izstrādāt Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, kas ietvers plānotās reformas un investīcijas. Plāns tiks izstrādāts sadarbībā ar EK ciešā sasaistē ar saņemtajām ES Padomes rekomendācijām.