ES piešķir grantu Baltijas un Eiropas elektrotīklu sinhronizācijas projekta tālākai tehniskajai izpētei

Attīstība

lv_cef_cofinancing_0.pngBulgārijas prezidentūras laikā, Sofijā, 18. aprīlī, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) – AS "Augstsprieguma tīkls", Elering AS, LITGRID AB un PSE – parakstīja Granta līgumu ar Eiropas inovācijas un tīkla izpildaģentūru par Eiropas līdzfinansējuma piešķiršanu Polijas un Baltijas valstu PSO pētījuma "Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanas ietekme uz kontinentālās Eiropas pārvades tīkliem" veikšanai.

Pētījums ir sākts pērnā gada beigās un to paredzēts pabeigt 2018. gada maijā. Kopējas izmaksas ir 210 tūkstoši eiro, no kuriem 50% tiks finansēti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) līdzekļiem. Pētījumam jāparāda Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijas ietekme uz kontinentālas Eiropas elektropārvades tīkliem no dinamiskās stabilitātes viedokļa.

Plānots, ka Baltijas valstu elektrotīklus sinhronizēs ar kontinentālās Eiropas tīkliem 2025. gadā. Kā galvenos ieguvumus sinhronizācijai var minēt drošāku sadarbība ar Eiropas energosistēmām atbilstoši vienotiem darbības principiem (Network Code), kā Baltijas arī energosistēmu pakalpojumu klāsta paplašināšanu, kuri tiek nodrošināti Eiropas energosistēmās - frekvences regulēšana, rezervju tirdzniecība, patēriņa slodzes regulēšana utt.

Paralēli pētījumam visās trīs Baltijas valstīs jau patlaban tiek īstenota virkne projektu, kas saistīti ar plānoto tīklu sinhronizāciju. Latvijā šobrīd notiek darbs pie projektu "Kurzemes loks", "Igaunijas-Latvijas 3. starpsavienojums", "330kv līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" realizācijas, kā arī diviem projektiem par esošo 330kV līniju Igaunija-Latvija rekonstrukciju. Pirmie trīs projekti tiks pabeigti līdz 2020. gadam, savukārt pārējie (labvēlīgos apstākļos) - līdz 2022. gadam.

Saistītais saturs

Polijas un Baltijas valstu vai valdību vadītāji tikās ar Komisijas priekšsēdētāju Ž.K. Junkeru un no jauna apliecināja savu stingro apņēmību līdz 2025. gadam Baltijas valstu elektrotīklus sinhroniz…

Šā gada 29.septembrī Baltijas valstu un Polijas pārvades sistēmas operatori – Lietuvas “Litgrid”, Latvijas AS “Augstsprieguma tīkls” un Igaunijas “Elering”, kā arī Polijas “Polskie Sieci Elektroene…