ENTSO-E publicē pirmo atkrastes tīklu attīstības plānu ceļā uz Eiropas jūras atjaunojamās enerģijas mērķu īstenošanu

Attīstība

Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru asociācija ENTSO-E publicējusi atkrastes pārvades tīklu attīstības plānu (ONDP), kuru izstrādē piedalījušies arī AS "Augstsprieguma tīkls" eksperti. Jaunu jūras atjaunojamās enerģijas avotu jeb atkrastes vēja parku izveide un to pieslēgšana pārvades tīklam, lai saražoto elektroenerģiju novadītu līdz patērētājiem, ir viens no priekšnoteikumiem Eiropas dekarbonizācijas mērķu sasniegšanā.

Eiropas Savienība (ES) ir izvirzījusi vērienīgus un ambiciozus mērķus dekarbonizētas energosistēmas attīstībai, un atjaunojamās enerģijas (AER) avoti jūrā ir viens no galvenajiem elementiem ceļā uz oglekļa neitralitāti, tādēļ ir nepieciešams radīt spēcīgu pārvades sistēmu, lai būtu iespējams izmantot Eiropas jūras AER potenciālu. ENTSO-E atkrastes tīkla attīstības plānā ir apskatīti tīkla izveides finansiālie un tehniskie aspekti, lai nodrošinātu papildu jaunas AER ražošanas jaudu izveidi Eiropas atkrastes teritorijās. ENTSO-E akcentē, ka, palielinot ģenerējošo un pārvades jaudu uzstādīšanas ātrumu, atkrastes vēja parkiem ir iespēja kļūt par vienu no svarīgākajiem energoresursu avotiem Eiropas enerģētikas sistēmā. Vienlaikus ENTSO-E paziņojumā uzsvērts, ka atkrastes tīkla infrastruktūras attīstībai jānotiek sinerģijā ar vides aizsardzību, lai, saglabājot dabas bioloģisko daudzveidību, tiktu radīta ilgtspējīga energosistēma.

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" kā ENTSO-E dalībnieks sadarbībā ar pārējiem Baltijas jūras valstu pārvades sistēmas operatoriem strādā pie vairāku atkrastes savienojumu attīstības, kuriem potenciāli varētu pieslēgt atkrastes vēja parkus, un tie ir starpsavienojumi ar Igauniju, Vāciju un Zviedriju.

Plāns paredz līdz 2050. gadam Eiropas ūdeņos attīstīt 496 GW lielu ģenerējošo jaudu, kas tiks savienota ar pārvades infrastruktūru jūrā. ONDP 2024 ir pirmais novērtējums nepieciešamajiem resursiem, lai AER avotus jūrā savienotu ar sauszemes elektropārvades tīklu. Plānā identificētie pārvades tīklu koridori ir tikai norādes par to, kur investīcijas jūras pārvades infrastruktūrā būtu ekonomiski visefektīvākās, lai pieslēgtu jūrā saražoto atjaunojamo elektroenerģiju. ONDP tālākā attīstība būs ļoti atkarīga no ES dalībvalstu izvirzītajiem AER mērķiem un izvēlētās sistēmas, kādā tiktu veikti ieguldījumi infrastruktūras attīstībā.

Kā nākamo soli pārvades sistēmu operatori un infrastruktūras projektu attīstītāji var definēt jau konkrētus infrastruktūras projektus atkrastes ražotāju pievienošanai, teikts plāna anotācijā. ONDP kalpo kā ceļvedis infrastruktūras attīstītājiem par to, kur infrastruktūra ir visvairāk nepieciešama, it īpaši gadījumos, kad ir lietderīgi apsvērt tā sauktos “hibrīdos” risinājumus, savienojot gan atkrastes ražošanas avotus, gan divas vai vairākas valstis vai tirgus.

ENTSO-E dalībnieki pārstāv 40 elektroenerģijas pārvades sistēmas operatorus (PSO), kas ir atbildīgi par liela apjoma elektroenerģijas pārvadi augstsprieguma elektrotīklos. PSO nodrošina piekļuvi tīklam elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (t.i., ražošanas uzņēmumiem, tirgotājiem, piegādātājiem, izplatītājiem un tieši saistītiem klientiem) saskaņā ar nediskriminējošiem un pārredzamiem noteikumiem. Lai nodrošinātu piegādes drošību, tie garantē arī drošu sistēmas darbību un apkopi. Daudzās valstīs PSO ir atbildīgi arī par tīkla infrastruktūras attīstību.

Ar ENTSO-E publicētajiem atkrastes tīkla attīstības plānu ir iespējams iepazīties ENTSO-E mājas lapā: https://tyndp.entsoe.eu/