ENTSO-E: Eiropas pārvades sistēmas operatori ir mazinājuši elektroenerģijas nepietiekamības risku šajā ziemā

Ziņas

Eiropas elektroenerģijas sistēma šajā ziemā ir pakļauta lielākam enerģijas nepietiekamības riskam, tomēr pārvades sistēmas operatoru (PSO) veiktie pasākumi ļāvuši mazināt iespējamo ietekmi, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Kritiska situācija ar elektroenerģijas nepietiekamību ir identificēta Īrijas, Francijas, Somijas, Maltas un Kipras sistēmās, kā arī Zviedrijas dienvidu daļā, teiks Eiropas elektroenerģijas pārvades operatoru asociācijas ENTSO-E ziņojumā Winter Outlook 2022.

Ziņojumā sniegts novērtējums par elektroenerģijas piegādes drošību gaidāmajā ziemā visā Eiropā. Eiropas elektroenerģijas sistēma joprojām ir ļoti atkarīga no gāzes, tomēr labvēlīgi laika apstākļi var mazināt šo energosistēmas atkarību. Eiropas valstis ir veikušas īpašus pasākumus, lai sagatavotos ziemai (gāzes iesūknēšana krātuvēs, dažu spēkstaciju paplašināšana vai darbības atjaunošana, kurināmā maiņa, ambīcijas samazināt elektroenerģijas patēriņu), kā arī samazinātu elektroenerģijas pieprasījuma maksimumu par 5% atbilstoši Eiropas Savienības lemtajam. Visi šie pasākumi ievērojami samazinās enerģijas nepietiekamības risku, teikts ziņojumā.

Ziņojumā ir sniegta informācija par pasākumiem, ko ENTSO-E un valstu PSO veic, lai sagatavotos ziemai un veiktu koordināciju visos līmeņos elektroenerģijas nepietiekamības mazināšanai. PSO veic pasākumus valsts līmenī un cieši koordinē darbību reģionālā un visas Eiropas līmenī, izmantojot īstermiņa pietiekamības prognozes un operatīvo sadarbību starp PSO un reģionālajiem koordinācijas centriem. Elektroenerģijas imports un eksports, kā arī efektīva tirgus mehānismu darbība ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu elektroenerģijas pietiekamību, norādīts ziņojumā

ENTSO-E ir apvienojušies 39 elektroenerģijas PSO, kas ir atbildīgi par elektroenerģijas pārvadi. PSO nodrošina piekļuvi tīklam elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (t.i., ražošanas uzņēmumiem, tirgotājiem, piegādātājiem, izplatītājiem un tieši saistītiem klientiem) saskaņā ar nediskriminējošiem un caurspīdīgiem noteikumiem.