Elektroenerģijas ražošanā lēna izaugsme

Tirgus

Latvijā palielinās tendence nodrošināt valsti ar pašu saražoto elektroenerģiju – novembrī valsts patēriņš ar vietējiem energoresursiem tika nosegts 77%, kas ir augstākais rādītājs kopš pērnā gada aprīļa, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas tirgus apskats.

Pērnā gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, par 40% palielinājās hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms, tāpat par 41% audzis termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms, kas skaidrojams ar pakāpenisku ūdens pieplūdes pieaugumu Daugavas HES kaskādē pēc sausās un karstās vasaras, gan arī ražotājiem izdevīgākām cenām tirgū.

Ražošanas kāpumu stimulējis siltumenerģijas patēriņa pieaugums zemākas ārgaisa temperatūras dēļ, kas ļāva TEC koģenerācijas iekārtas izmantot ar augstāku lietderības koeficientu. Efektīvāka TEC izmantošana deva iespēju nodrošināt reģionu pret pārmērīgi straujām elektroenerģijas cenu izmaiņām, ņemot vērā, ka Latvija ir daļa no vienota Eiropas elektroenerģijas tirgus, kuru ietekmē daudzi un dažādi faktori - sākot no izejvielu cenu svārstībām un  beidzot ar likumdošanas izmainām Eiropā.

Novembrī HES saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar 2017. gada novembri, samazinājās par 83%, savukārt TEC saražotais apjoms palielinājās par 125%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 493 569 MWh, kas ir par 27% vairāk nekā oktobrī, bet salīdzinājumā ar 2017. gada novembri, ir samazinājums par 32%. Savukārt Latvijas elektroenerģijas patēriņš novembrī bija  644 918 MWh un, salīdzinājumā ar oktobri, tas palielinājās par 2.5%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, palika nemainīgs.

Ar AST sagatavoto Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatu iespējams iepazīties AST mājas lapā internetā http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review