Elektroenerģijas ražošanā atjaunojamie energoresursi arvien vairāk aizstāj fosilos

Tirgus

Maijā Latvijā turpinājās iepriekšējos mēnešos novērotā tendence palielināties no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvaram un mazināties fosilo resursu ietekmei. Jau aprīlī Daugavas hidroelektrostacijās (HES) tika saražoti 76% no visa Latvijā ģenerētā apjoma, bet maijā šis rādītājs sasniedza gandrīz 80%, neskatoties uz HES ražošanas kritumu absolūtajos skaitļos, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

HES īpatsvara pieaugums ir galvenokārt uz lielo koģenerācijas staciju (TEC) apjoma samazināšanos – to devums bija vien 2,2% no maijā Latvijā saražotā jeb TEC maijā tika saražots 4 reizes mazāk nekā aprīlī un 17 reizes mazāk nekā martā. Maijā lielās koģenerācijas stacijas ar vērā ņemamu jaudu strādājušas vien dažas stundas, liecina AST interneta lapā aplūkojamās operatīvās informācijas par ģenerācijas veidiem arhīvs. TEC ražošanas samazinājums tiek saistīts ar augstajām gāzes un CO2 emisiju kvotu cenām, kā rezultātā ražošana kļūst ekonomiski neizdevīga pat pie aptuveni divas reizes augstākām elektroenerģijas cenām nekā pirms gada. Jau ziņots, ka maijā vidējā NordPool elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 48,42 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir par 11,1% augstāka nekā aprīlī un par 97% augstāka nekā pirms gada.

Maijā Latvijas vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 530 497 MWh, kas ir par 19% mazāk nekā aprīlī, bet salīdzinājumā ar 2020. gada maiju, saražots par 20% vairāk, savukārt Latvijas elektroenerģijas patēriņš maijā bija 577 061 MWh un, salīdzinājumā ar aprīli, tas samazinājās par 0.7%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, palielinājies par 5%. Tādējādi Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 92% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, ir palielinājies par 12 procentpunktiem.

Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinājumā ar aprīli samazinājies par 16%, bet, salīdzinot ar 2020. gada maiju - palielinājies par 102%. TEC saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar aprīli samazinājies 4,1 reizi, bet, salīdzinot ar 2020. gada maiju, samazinājums ir vairāk nekā 10 reizes. Vēl maijā, salīdzinot ar aprīli, par 33% kritusies vēja elektrostaciju izstrāde, mazajās koģenerācijas stacijās saražots par 16% mazāk, biomasas stacijām ir 6% pieaugums, biogāzei – 2% kritums, mazās HES saražojušas par 19%  vairāk, bet saules elektrostacijas – par 24% vairāk.

Jaunākais AST sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats un tā arhīvs kopš 2015. gada ir pieejams AST interneta vietnē http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review.