Darbu uzsācis Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu reģionālais koordinācijas centrs

Attīstība

Līdz ar izpildinstitūciju ievēlēšanu darbu ir uzsācis trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) – Igaunijas "Elering", Lietuvas "Litgrid" un Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veidotais Baltijas reģionālais koordinācijas centrs (Baltic RCC) Tallinā, kura pamatuzdevums būs koordinēt elektroenerģijas sistēmu attīstības plānošanu, kā arī saskaņot atsevišķas operatoru ikdienas darbības elektroenerģijas apgādes drošuma garantēšanai.

Baltic RCC padomē ievēlēta Elering valdes locekle Riina Käi, AST valdes loceklis Gatis Junghāns un Litgrid sistēmas operāciju vadītājs Donatas Matelionis, savukārt Baltic RCC valde darbosies šādā sastāvā: Elering pārstāvēs Veiko Aunapuu,  AST - Andrejs Eglītis, bet Litgrid - Paulius Cicėnas.

Jaunais centrs koordinēs operatoru aktivitātes energosistēmu ikdienas uzturēšanā, kā arī energoapgādes drošuma un drošas darbības nodrošināšanā. Tāpat centrā plānots koncentrēt galveno aktivitāšu koordināciju, kas saistītas ar Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu, kas ir viens no vērienīgākajiem mērķiem, ko izvirzījuši Baltijas PSO.

Nepieciešamību pārvaldes sistēmas operatoriem izveidot reģionālos koordinācijas centrus nosaka Eiropas Savienības Tīras enerģijas paketē iekļautie regulējumi. Reģionālie centri, tai skaitā Baltijā veidotais, nepārņems atsevišķas PSO funkcijas, bet gan papildinās tās ar kopīgu attīstības plānošanu un aktivitāšu koordinēšanu operatoru starpā.

Baltic RCC pārvaldība tiks nodrošināta pēc visu trīs valstu vienlīdzīguma principa – katram operatoram jaunajā struktūrā piederēs vienāds kapitāla daļu skaits, katra valsts izvirzīs vienādu skaitu ekspertu darbam centrā, savukārt vadību uzņemsies visu trīs valstu pārstāvji pēc rotācijas principa.