Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori vienojas par kopīga frekvences kontroles bloka izveidi

Attīstība

_P0A6741.jpg

Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas AS "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid AB" ir parakstījuši memorandu par kopīga frekvences kontroles bloka izveidi, lai kopīgi nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas balansēšanu un frekvences kontroli pēc plānotās Baltijas energosistēmas atvienošanās no apvienotās Krievijas energosistēmas un pievienošanās sinhronam darbam ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu 2025. gadā.

"Apvienotajā Krievijas energosistēmā, kurā šobrīd ietilpst arī Latvijas elektroenerģijas sistēma, frekvenci centralizēti kontrolē Krievija. Lai atvienotos no Krievijas energosistēmas, Baltijas valstīm jāspēj autonomi nodrošināt nepārtrauktu un precīzu piegādātās un patērētās elektroenerģijas balansu energosistēmā. Tas ir priekšnosacījums, lai 2025. gadā Baltijas valstis sekmīgi pievienotos sinhronam darbam ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Vienošanās par kopīga frekvences kontroles bloka izveidi Baltijas valstīs ir nozīmīgs solis ceļā uz integrāciju vienotajā Eiropas elektroenerģijas sistēmā", parakstīto memorandu komentē AST valdes loceklis Gatis Junghāns. Viņš norāda, ka vienošanās paredz, ka trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori ieviesīs savstarpēji koordinētu elektroenerģijas frekvences regulēšanas sistēmu, kā arī vienotu reģionālu balansēšanas un frekvences regulēšanas rezervju tirgu, lai stabilu un drošu elektroenerģijas sistēmas darbību panāktu ar iespējami zemākām izmaksām.

Patlaban Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēma ir integrēta Krievijas vienotajā energosistēmā BRELL un tīkla frekvence tiek centralizēti regulēta Krievijā. Sakarā ar plānoto Baltijas pārvades tīkla pārslēgšanu sinhronā darbā ar kontinentālās Eiropas energosistēmu Baltijas pārvades sistēmas operatoriem līdz 2025. gadam būs jānodrošina spēja piedalīties frekvences regulēšanā gan normālos apstākļos, gan incidentu gadījumā pēc liela ģeneratora vai starpvalstu elektropārvades līnijas avārijas atslēgšanās. Frekvences regulēšanas spējas radīšanai būs nepieciešams nodrošināt jauna veida ātrdarbīgu, automatizētu frekvences regulēšanas rezervju nepārtrauktu pieejamību un attīstīt jaunu šāda veida rezervju pakalpojumu tirgu.

Memorands paredz, ka Baltijas pārvades sistēmu operatori izstrādās detalizētu koncepta dokumentu par Baltijas frekvences kontroles bloka ieviešanu un darbību. Koncepta dokumentu plānots nodot publiskā apspriešanā 2020. gada rudenī.

Dokumenti (angļu valodā):