Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori vienojušies vairs nepirkt balansēšanas elektroenerģiju no Krievijas

Finanšu informācija

Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori (PSO) – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid" vienojušies veikt izmaiņas Baltijas energosistēmas balansēšanā, lai mazinātu atkarību no Krievijas energosistēmas – no 1. jūnija patēriņa un ģenerācijas līdzsvaru Baltijā nodrošinās galvenokārt ar Baltijas, Ziemeļvalstu un Polijas tirgū pieejamām balansēšanas jaudām.

Baltijas energosistēma darbojas sinhroni ar Krievijas apvienoto energosistēmu, kas nodrošina Baltijas energosistēmā frekvences stabilitāti un balansu starp patēriņu un ģenerāciju. "Ņemot vērā Inter RAO ķēdes uzņēmumiem pieaugošos sarežģījumus norēķinu veikšanai bankās, kā arī to, ka finanšu risku dēļ elektroenerģijas birža Nord Pool ir apturējusi sadarbību ar Inter RAO, Baltijas PSO ir vienojušies no 1. jūnija pārtraukt pirkt balansēšanas elektroenerģiju no Inter RAO, lai izslēgtu nepieciešamību veikt maksājumus Krievijas uzņēmumam", skaidro AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru ieviestās izmaiņas samazinās Baltijas valstu atkarību no Krievijas energosistēmas, un veicinās Baltijas energosistēmas elektroenerģijas līdzsvara nodrošināšanu ar Baltijas jūras reģionā esošām balansēšanas jaudām.

Baltijas energosistēma turpinās sinhroni strādāt ar Krievijas apvienoto energosistēmu līdz Baltijas energosistēmas sinhronizācijai ar Kontinentālās Eiropas energosistēmu 2025. gadā. AST turpina ieviest programmu Latvijas energosistēmas sinhronizācijai ar Eiropas energosistēmu, tajā skaitā līdz 2025. gadam plānots rekonstruēt divas augstsprieguma elektropārvades līnijas virzienā uz Igauniju, izbūvēt trīs sinhronos kompensatorus sistēmas frekvences stabilitātes nodrošināšanai, izbūvēt 80 MW bateriju energosistēmas balansēšanas rezervju nodrošināšanai, ieviest automātisko ģenerācijas kontroles sistēmu, kā arī citus projektus. Sinhronizācijas programmas ieviešana norit arī Igaunijā, Lietuvā un Polijā.