Baltijas PSO uzsāk publiskās konsultācijas par Baltijas aFRR enerģijas tirgus konceptu

Tirgus

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) AS "Augstsprieguma tīkls", "Elering" un "LITGRID" ir vienojušies par vienotiem Baltijas enerģijas tirgus noteikumiem frekvences atjaunošanas rezervēm ar automātisku nostrādi (aFRR) balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Kopējā Baltijas aFRR enerģijas tirgus koncepta mērķis ir ieviest vienotus noteikumus un principus visās trīs Baltijas zonās, iekļaujot principus saskaņā ar Eiropas aFRR enerģijas tirgus procesiem, ko PSO nodrošinās ar dalību Eiropas vienotajā aFRR platformā - PICASSO. Ar konceptu paredzēts veicināt konkurenci un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret katru tirgus dalībnieku neatkarīgi no valsts, kurā tas darbojas, tādējādi veicinot vispārējo izmaksu efektivitāti un palielināt patērētāju labklājību.

Publiskās konsultācijas par Baltijas aFRR enerģijas tirgus konceptu notiks no šī gada 15. novembra līdz 15. decembrim. Materiāli pieejami Baltijas PSO mājaslapās. Baltijas PSO kopīgi izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos atjaunoto Baltijas aFRR tirgus konceptu.

Dokumenti (angļu valodā):