Baltijas PSO ir kopīgi sagatavojuši Baltijas balansēšanas tirgus noteikumus darbībai ar Eiropas mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platformu MARI

Tirgus

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) kopīgi ir sagatavojuši Baltijas balansēšanas tirgus noteikumus, kas ietver kopīgas prasības Baltijas balansēšanas enerģijas tirgum un kas jāievieš, lai tirgus atbilstu Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulai (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – EB Regula) prasībām un to būtu iespējams pievienot MARI platformai.

EB Regula nosaka uzdevumus un laiku Eiropas platformas izveidei apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju (turpmāk - mFRR). Baltijas PSO - Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” un LITGRID AB piedalās Eiropas ieviešanas projektā Eiropas mFRR platformas izveidei – MARI.

Baltijas PSO plāno pievienoties MARI platformai, lai nodrošinātu, ka Baltijas balansēšanas tirgus ir daļa no Eiropas kopējā mFRR balansēšanas enerģijas tirgus. To var panākt, ieviešot mFRR balansēšanas enerģijas standarta produktu un aktivizācijas principus, kādi ir noteikti Eiropas platformai mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņai saskaņā ar EB Regulas 20.pantu.

Publiskās konsultācijas par Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem darbam ar MARI platformu tiek organizētas no 2020.gada 7. oktobra līdz 7. novembrim, materiāli ir atrodami Baltijas PSO mājas lapās.

Pielikumā pie tirgus noteikumiem Baltijas PSO sniedz skaidrojumu par mFRR balansēšanas enerģijas standarta produkta parametriem, piedāvājumu iespējām un aktivizācijas procesu. Papildus skaidrojošajā pielikumā Baltijas PSO arī sniedz skaidrojumu par iespējamiem pievienošanās MARI platformai scenārijiem un laiku.

Dokumenti (angļu valodā):