Baltijas pārvades sitēmas operatori publicējuši ziņojumu par balansēšanu

Tirgus

Lai izpildītu Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (Regula 2017/2195) 60. panta 1. punkta prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS "Elering", AS “Augstsprieguma tīkls” un "LITGRID" AB sagatavojuši un publicējuši ziņojumu par balansēšanu laika periodam no 2020. gada 1.janvāra līdz 2022. gada 1.janvārim.

Ziņojums ir atrodams šeit.