Baltijas jūras pārvades sistēmu operatori gatavojas kopīgai elektroenerģijas pietiekamības risku pārvaldīšanai

Ziņas

Baltijas jūras valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori sadarbosies, lai samazinātu ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem gadījumā, ja kādā no valstīm tiks noteikti konkrēti elektroenerģijas pieejamības ierobežojumi – par to 2. novembrī Helsinkos vienojās pārvades sistēmu operatoru vadītāji, pārrunājot enerģētikas krīzi Eiropā un reģiona elektroenerģijas pietiekamību.

Baltijas jūras reģiona valstu pārvades sistēmu operatori aktīvi sadarbojas un apmainās ar informāciju par elektroapgādes drošības situāciju. Apvienotā ekspertu grupa analizē enerģijas pietiekamības situāciju Baltijas jūras reģionā, īpašu uzmanību pievēršot valstu atkarībai no pārrobežu ietekmes.

Saskaņā ar nesen publicēto ENTSO-E ziņojumu, gaidāmajā ziemā, it īpaši janvārī un februārī, būs augstāks enerģijas nepieejamības risks un summāri zemākas drošības rezerves salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Gadījumā, ja būs vērojama zema ūdens pietece hidroelektrostaciju rezervuāros, elektroenerģijas pietiekamības riski var veidoties Zviedrijas un Norvēģijas dienvidu daļā, kā arī Dānijas austrumos. Ja tiks samazināts ražošanas apjoms atomelektrostacijās, enerģijas nepietiekamības riski var palielināties Zviedrijas dienvidos un Somijā – elektroenerģijas tirdzniecības apgabalos, kas ir atkarīgi no importa.

Baltijas jūras pārvades sistēmu operatoru vadītāji kopīgi pauž vienotu izpratni par reģiona elektroenerģijas pietiekamības riskiem. Pārvades sistēmu operatori ir gatavi sadarboties, lai veicinātu elektroenerģijas pietiekamību un sniegtu nepieciešamo informāciju, kā arī sistēmas pakalpojumus risku samazināšanai.

Neraugoties uz jau tā sarūkošo elektroenerģijas patēriņu reģionā, sistēmas operatoru vadītāji aicina elektroenerģijas lietotājus turpināt taupīt enerģiju. ES Padome vienojusies par 10% bruto elektroenerģijas patēriņa ietaupījuma mērķi kā piemērotāko līdzekli, lai pazeminātu enerģijas cenas un izvairītos no elektroenerģijas pieejamības ierobežojumiem.

Baltijas jūras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori ir "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls", "Litgrid", "Svenska kraftnät", "Statnett", "Energinet", "Fingrid", "PSE" un "50Hertz".