Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikums

Tirgus

2021. gada 21. janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmu operatoriem (PSO) publicēja Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka koncepciju, kurā bija plānots izveidot Baltijas LFC bloku ar trim LFC zonām, kas pārstāvētu katru no trīs PSO un nodrošinātu sadarbību Baltijas LFC balansēšanas jaudas tirgū. Lai nodrošinātu vienotus balansēšanas tirgus noteikumus Baltijas regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem Baltijas LFC blokā, Baltijas PSO sagatavojuši priekšlikumu Baltijas balansēšanas jaudas tirgus noteikumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas (ES) 2017/2195 ar ko nosaka elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas 33. panta 1. punktu un 38. panta 1. punktu.

2022. gada 19. oktobrī tika izsludinātas publiskās konsultācijas Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumam. Publisko konsultāciju laikā kopumā atsauksmes sniedza 5 elektroenerģijas tirgus dalībnieki, un Baltijas PSO saņēma 20 komentārus un jautājumus par Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumu. Baltijas PSO izvērtēja visus saņemtos komentārus un jautājumus un sagatavoja atbildes uz tirgus dalībnieku uzdotajiem jautājumiem un ieteikumiem, un atbilstoši tiem veica labojumus Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumā.

Pēc publisko konsultāciju jautājumu izskatīšanas, Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikums, tā pielikums, un atbildes uz jautājumiem tika iesniegtas izskatīšanai Baltijas valstu regulatoriem 2023. gada 20. aprīlī. Atbilstoši regulatoru izvērtējumam un korekcijām, tika veikti papildinājumi. 2024. gada 6 februārī, Baltijas PSO saņēma apstiprinājumu Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumam no Baltijas valstu regulatoriem.

Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikuma gala versija ir pieejama zemāk.

Dokumenti (angļu valodā):