AS "Augstsprieguma tīkls" publicē koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par 2022.gada 3 ceturkšņiem

Finanšu informācija

2022. gada 9 mēnešos AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) apgrozījums sastādīja 204,5 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 56,3 milj. EUR, bet zaudējumi – 15,3 milj. EUR. Savukārt AST Koncerna, kurā ietilpst meitas sabiedrība - vienotais dabasgāzes  pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid", apgrozījums bija 243,8 milj. EUR, bet koncerna zaudējumi – 14,9 milj. EUR.

AST finanšu rezultātus turpināja negatīvi ietekmēt elektroenerģijas cenas krasais pieaugums no 2021. gada maija, tādējādi 2022. gadā vairāk kā četras reizes pieaugušas ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas tehnoloģisko zudumu segšanai. Tā rezultātā zaudējumi no elektroenerģijas pārvades 2022. gada deviņos mēnešos sastāda 21,8 milj. EUR.

Līdzšinējo un šajā gadā paredzamo zaudējumu segšanai AST plāno novirzīt 54,3 milj. EUR no uzkrātajiem pārslodzes maksas ieņēmumiem. Zaudējumu segšana būs iespējama pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) atļaujas saņemšanas un šāds lūgums ir iesniegts SPRK. Savukārt 12 miljonus no zaudējumiem saskaņā ar tarifu aprēķina metodiku paredzēts iekļaut kā izdevumus nākamajā tarifu aprēķinu periodā 2023.-2024. gadam. Tarifa pārskatīšana un atbilstība izmaksām ir būtisks priekšnosacījums, lai AST spētu saglabāt līdz šim iegūto augsto kredītreitingu A- un varētu piesaistīt nepieciešamo finansējumu ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem.

Kopējais AST ieņēmumu pieaugums 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos par 149%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, galvenokārt saistīts ar ieņēmumiem no balansējošās elektroenerģijas, kā arī pārslodzes maksas ieņēmumiem. Minētie ieņēmumi sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas balansēšanas nodrošināšanu, kā arī pārslodzes vadību. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, pārvades sistēmas operatori nedrīkst gūt peļņu no balansējošās enerģijas tirdzniecības, savukārt pārslodzes maksas ieņēmumi - maksa, ko pārvades sistēmas operatori saņem, ja starp elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem veidojas cenu starpība - tiek uzkrāti ārpus peļņas un zaudējumu aprēķina un par to izlietojumu drīkst lemt sabiedrisko pakalpojumu regulatori.

Kopumā 2022. gada 9 mēnešos AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 4 593 GWh apjomā, kas ir par 1% mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā (4 630 GWh). Savukārt kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasniedza 23.4 TWh, kas ir par 26% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 5.8 TWh, kas ir par 33% mazāk nekā gadu iepriekš.

Starpperiodu finanšu pārskati ir atrodami AST mājas lapā: https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati