AS "Augstsprieguma tīkls"  paziņo par izmaiņām meitas sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  padomes sastāvā

Finanšu informācija

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka 2023. gada martā ir saņemts Conexus padomes locekles  Yukiko Fujii iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu ar 2023. gada 26. aprīli.

Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu jautājumu par jaunas padomes locekļu vēlēšanām paredzēts iekļaut tuvākajā akcionāru sapulcē.

Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.