AS "Augstsprieguma tīkls" pārbaudīs Tārgalē jaunuzbūvētā vēja parka noturību pret bojājumiem

Ziņas

Nodrošinot elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un noturību pret bojājumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veiks vēja parka pārbaudi, mākslīgi izraisot  īsslēgumu līdz 0,25 sekundēm 110 kilovoltu (kV) pārvades tīklā pie apakšstacijas Tārgalē. Pārbaude, atkarībā no vēja ātruma, notiks kādā no naktīm laika periodā no 3. augusta līdz 8. augustam, laikā starp plkst. 22:00 un 6:00.

"Pārbaudes laikā patērētāji var pamanīt īslaicīgu, dažas sekundes desmitdaļas ilgu sprieguma pazemināšanos. Līdzīgas sprieguma svārstības elektrotīklā rodas, notiekot arī bojājumu izraisītiem īsslēgumiem. Prognozējam, ka vairāk ietekmēti var tikt patērētāji Kurzemē, citās Latvijas daļās nozīmīga ietekme nav sagaidāma. Lai samazinātu pārbaudes ietekmi uz elektrotīkla darbību, AS "Augstsprieguma tīkls" mainīs pārvades tīkla konfigurāciju un pārbaudi veiks nakts laikā," stāsta AST Dispečeru dienesta vecākais elektroinženieris Jurijs Siliņēvičs.

Lai pārbaude noritētu veiksmīgi, nepieciešams, lai vēja parks darbotos noteiktā režīmā, kas ir atkarīgs no vēja ātruma. Savukārt vēja ātrumu ir iespējams prognozēt tikai īstermiņā. Līdz ar to precīzu pārbaudes laiku atkarībā no laikapstākļiem būs iespējams pateikt tikai konkrētā dienā, par ko informēsim atkārtoti. Aicinām sekot līdzi arī informācijai AST sociālo tīklu kontos (primāri Twitter), kur tiks publicēta aktuālā informācija.

Tā kā elektroiekārtas pārbaudes laikā sagaidāms īslaicīgs (līdz 0,25 sekundēm) sprieguma iekritums, kas galvenokārt skars Latvijas elektrotīkla rietumu daļu, pārbaudes periodā sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" sekos līdzi notikumiem, pēc nepieciešamības operatīvi reaģējot uz neplānotiem elektroapgādes traucējumiem savā tīklā.

Par pārbaudes veikšanu AST ir informējis arī citus pie pārvades sistēmas pieslēgtos sadales sistēmas operatorus, lietotājus un ražotājus.

Elektroiekārtas pārbaude ir nepieciešama, lai izpildītu "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" 4. pielikumā noteiktās prasības par obligātajām pārbaudēm pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai. Lai kopumā nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti, nepieciešams veikt jaunu sistēmas dalībnieku bojājumnoturības pārbaudi.