AS "Augstsprieguma tīkls" palielina pamatkapitālu

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāru ārkārtas pilnsapulcē nolemts palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par 25 702 577 EUR saskaņā ar akcionāra apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

Ieguldītie līdzekļi tiks izmantoti nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.