AS "Augstsprieguma tīkls" paaugstināts kredītreitings no BBB+ uz A-

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" paaugstinājusi Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) piešķirto ilgtermiņa kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu.

Kredītreitinga paaugstināšanu ietekmēja fakts, ka AST ir pārfinansējis 116,2 miljonu EUR aizdevumu, 13. oktobrī emitējot Zaļās obligācijas 100 miljonu EUR apmērā.

S&P Global Ratings ziņojums ir atrodams AST mājas lapas sadaļā Kredītreitings 

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.