AS "Augstsprieguma tīkls" paaugstināts kredītreitings no BBB+ uz A-

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" paaugstinājusi Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) piešķirto ilgtermiņa kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu.

Kredītreitinga paaugstināšanu ietekmēja fakts, ka AST ir pārfinansējis 116,2 miljonu EUR aizdevumu, 13. oktobrī emitējot Zaļās obligācijas 100 miljonu EUR apmērā.

S&P Global Ratings ziņojums ir atrodams AST mājas lapas sadaļā Kredītreitings