AS “Augstsprieguma tīkls” izsludinājusi iepirkuma procedūru elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projektēšanai un būvniecībai

Attīstība

lv_cef_cofinancing.pngAS “Augstsprieguma tīkls” izsludinājusi iepirkuma procedūru aptuveni 13 kilometrus garas 330kV maiņstrāvas elektropārvades līnijas starp apakšstacijām Rīgas TEC-2 un Rīgas HES projektēšanu un izbūvi. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. novembrim, jauno līniju ekspluatācijā plānots nodot līdz 2020. gada beigām.

Ņemot vērā Baltijas valstu savienošanos ar Ziemeļvalstu un Polijas elektroenerģijas sistēmām ir nepieciešams veikt Baltijas elektroenerģijas pārvades tīkla pastiprināšanu tranzīta plūsmu nodrošināšanai.

Projektam ir piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 50% apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem, kopējo līdzfinansējumu nosakot 9,9 miljonus eiro apmērā. Rīgas TEC-2 – Rīgas HES elektropārvades līnijas projekts ir iekļauts Eiropas Savienības un Latvijas desmit gadu attīstības plānos, un, ņemot vērā projekta nozīmīgumu, tam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.

Detalizēta informācija par projektu un tā tehniskajiem raksturlielumiem ir publicēta AS “Augstsprieguma tīkls” mājas lapā.