AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedzis apstiprināšanai SPRK jaunu elektroenerģijas pārvades tarifu

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir izstrādājis un iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) jaunu elektroenerģijas pārvades tarifu. Būtiskais elektroenerģijas cenu pieaugums Eiropā, kas skāris arī Latviju, ir vairākas reizes palielinājis AST izdevumus par pārvades tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamā tehnoloģiskā patēriņa elektroenerģijas iegādi. Pieaugošās izmaksas šī gada pirmajā pusgadā uzņēmumam jau radīja zaudējumus 7  milj. EUR apmērā. Pēc tarifa apstiprināšanas mājsaimniecību izdevumi atkarībā no pieslēguma veida varētu pieaugt par 0,60 līdz 2,87 EUR mēnesī. Plānots, ka jaunais tarifs varētu stāties spēkā ar nākamā gada 1. martu.

"Vēsturiski straujākais elektroenerģijas cenu pieaugums uzņēmumam radīja zaudējumus jau iepriekšējā gadā, tomēr mēs maksimāli izmantojām uzņēmuma resursus, lai attālinātu šo lēmumu un ierobežotu pārvades tarifa pieaugumu. Būtiskāko ietekmi uz mūsu izmaksām atstāj elektroenerģijas cenu pieaugums – piemēram, augustā elektrības cena bija pat 11,5 reizes augstāka nekā patreiz spēkā esošajā tarifā. Arī uzņēmuma darbībai nepieciešamo pakalpojumu cenas ir būtiski pieaugušas. Lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatora drošu un rentablu darbību un sagatavotu Latvijas elektroenerģijas sistēmu drošai sinhronizācijai ar Eiropas elektrotīklu, šobrīd esam spiesti celt pārvades pakalpojuma tarifu", stāsta AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšana šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir kļuvusi par augstāko prioritāti, un AST intensīvi strādā, lai to nodrošinātu. Pēdējā gada laikā strauji audzis jaunu vēja un saules elektrostaciju pieslēgumu pieteikumu skaits, un tuvākajos gados ir nepieciešams intensīvs darbs, lai nodrošinātu jauno ģenerēto jaudu pieslēgumus pārvades tīklam. Savukārt 2025.gadā ir plānots uzsākt sinhronu darbu ar kontinentālo Eiropas pārvades tīklu, līdz tam veicot nepieciešamos infrastruktūras attīstības darbus. AST jau tagad rēķinās ar nestabilo ģeopolitisko situāciju un ir gatavs nodrošināt pārvades sistēmas stabilu darbu jebkuros notikumu attīstības scenārijos.

Kopumā līdzšinējo un šajā gadā paredzamo zaudējumu segšanai AST plāno novirzīt 54,3 miljonus EUR no uzkrātajiem pārslodzes maksas ieņēmumiem – maksas, ko pārvades sistēmas operatori saņem, ja starp elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem veidojas cenu starpība. Zaudējumu segšana būs iespējama pēc SPRK atļaujas saņemšanas un šāds lūgums kopa ar tarifu projektu ir iesniegts SPRK. Savukārt 12 miljonus no zaudējumiem saskaņā ar tarifu aprēķina metodiku paredzēts iekļaut kā izdevumus nākamajā tarifu aprēķinu periodā 2023.-2024. gadam. Tarifa pārskatīšana un atbilstība izmaksām ir būtisks priekšnosacījums, lai AST spētu saglabāt līdz šim iegūto augsto kredītreitingu A- un varētu piesaistīt nepieciešamo finansējumu ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem.

Tarifa pieauguma lielākā pozīcija veidojas no AST izdevumiem elektroenerģijas iegādes zudumu segšanai – kā zināms, elektroenerģijas zudumi tās pārvadē ir neizbēgami, un AST elektroenerģiju to kompensēšanai iegādājas biržā. Patlaban elektroenerģijas biržas cena ir teju 6 reizes augstāka nekā ir paredzēts pašreizējā tarifā, ko SPRK apstiprināja 2021.-2022. gadam, un šī iemesla dēļ AST kopš 2021. gada 2. pusgada strādā ar zaudējumiem.

Maksu par elektroenerģiju veido divas komponentes – maksa par elektroenerģiju un maksa par sadales pakalpojumu, kas sevī ietver arī pārvadi. Daži elektroenerģijas tirgotāji papildus ir noteikuši arī maksu par saviem pakalpojumiem.

Dokumenti: 

- Kopsavilkums par izstrādāto tarifu projektu
Prezentācija par izstrādāto tarifu projektu
Oficiālā publikācija izdevumā "Latvijas vēstnesis"

Skaitļi un fakti par izstrādāto tarifa projektu

AST_Tarifa_projekts24102022_2.png

AST_Tarifa_projekts24102022_2.png

AST_Tarifa_projekts24102022_3.png