AS "Augstsprieguma tīkls" būs pieejams 38,1 miljons eiro no Atveseļošanas fonda līdzekļiem

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) būs iespēja saņemt finansējumu 38,1 miljona eiro apmērā, paredz Ministru kabineta apstiprinātā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atbalsta programma elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai.

AST ar sniegto atbalstu plāno izbūvēt dispečeru un drošu datu centru, ieviest nepieciešamo informācijas tehnoloģijas infrastruktūru informācijas sistēmas kiberdrošības uzlabošanai, kā arī attīstīt tīklu vadības digitalizāciju, nodrošinot atjaunojamo energoresursu ražotāju darba režīmu plānošanu un vadību.

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns ir sagatavots atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam mērķiem, ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumus un Eiropas Savienības Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Atveseļošanas fonda līdzekļi Latvijā jāinvestē līdz 2026. gada vidum.