Augstsprieguma tīklam – 80

Ziņas

Tieši pirms 80 gadiem 15. oktobrī tika iedarbināts Ķeguma spēkstacijas pirmais hidroagregāts ar 17 500 kW jaudu, kā arī elektrolīnija Ķegums-Rīga un tolaik tehnoloģiski modernā Parka apakšstacija Rīgā. Pulksten 23.36 rīdzinieki pirmo reizi saņēma Ķeguma spēkstacijas ražoto elektroenerģiju. Laikraksti vēstīja: Lielais gaismas avots strādā. Vakarnakt Rīgu pieslēdza Ķeguma spēkstacijai! Šodien Ķeguma gaisma sāk plūst uz Rīgu!

Vienlaikus ar Ķeguma spēkstacijas būvi sākās galvenās Rīgas apakšstacijas "Jāņciems" būvdarbi. Apakšstacijas nosaukums cēlies no kādreiz tuvumā bijušās Jāņa pusmuižiņas. Apakšstacijas vieta bija izvēlēta izrakņātā smiltainē, Smilšu kroga tuvumā.

Attēlā - "Jāņciema" apakšstacija 1939. gadā.